Pokud jde o generálovu první, předlistopadovou minulost, můžeme se opřít o domácí prameny. Není jich mnoho, ale naznačují, že generál mlží. Lze z nich vyvozovat, že Pavla s vysokou pravděpodobností za komunistů školili pro zpravodajskou práci, lidově řečeno na špiona, píše Daniel Kaiser. -