Přestože feministky tvrdí, že neexistuje téměř žádná aktivita, ve které se ženy nevyrovnají mužům, v případě války a destrukce naopak přijímají stereotypy o ženách jako milujících bytostech neschopných ublížit, píše Ondřej Šmigol. (Na snímku ruská feministická skupina Pussy Riot.) -