Zdražení elektřiny a plynu již není hrozbou, které se lze vyhnout. Je realitou, jejíž příčiny mají své kořeny v nezodpovědném a zvráceném ekopolitickém uvažování a rozhodování. -