Pamětní deska na budově bývalé okrouhlické školy připomíná, že se tam 5. listopadu 1890 narodil Jan Zrzavý. -