Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů v červnu vrátila do rukou amerických států. -