Do klubů se od 1. srpna může legálně vrátit tanec. -