Ruský rubl. -
Rusko nemůže zaplatit své závazky. -