Afričtí migranti přesedají na loď neziskové organizace -