vítězný Ralph Brinkhaus hovoří ve Spolkovém sněmu -