Panorama hnědouhelného dolu Turów v česko-polském pohraničí, které připomíná měsíční krajinu. -