David Fiala vede své děti k umění. Jeho syn Matouš studuje malbu na AVU a zapojuje se do činnosti Ateliéru Fiala. -
Josef Fiala byl absolventem Císařské akademie výtvarného umění a žákem Vojtěcha Hynaise. -