U městských tepelných ostrovů jde v zásadě o to, že povrch zastavěný – betonem, cihlami, asfaltem – nebo ovlivněný zdroji tepla – vývody chladičů, klimatizací, dalšími stroji, auty – má logicky vyšší teplotu, než jakou by měl jen vlivem slunce. -