Podmínka předložení testu u hosta předzahrádky je neproveditelná -