Česká republika se bez větších pochyb nachází v největší krizi své moderní existence -