Komise navrhuje zablokovat Maďarsku 7,5 miliardy eur ze strukturálních fondů. -