Spor USA versus Google bude velkým zásahem do fungování západní společnosti. -