O Bosně nevíme nic, o Chorvatsku málo, o Srbsku nanejvýš, že v současné ukrajinsko-ruské válce stojí na straně agresora, tedy Ruska. -
Vladimir Putin při návštěvě Bělehradu v roce 2019. -