Češi stále nemohou prokázat svou bezinfekčnost laboratorně prokázanými protilátkami. A nemohou ani v situaci, kdy rozsudek Nejvyššího správního soudu uvedl, že se jedná o diskriminaci. -
Ilustrační snímek -