Počet dětí s pozitivním testem byl zatím minimální -