Galerie: Rathovo dědictví: Kraj se pře o demolici budov po sovětských vojácích

V roce 2014 proběhla demolice 350 zchátralých bývalých sovětských objektů na Božím Daru u vojenského letiště v Milovicích. Plánovaná revitalizace však zatím nenastala. Snímek fotografky Dany Kyndrové, která na přelomu let 1990 a 1991 zdokumentovala odchod sovětských vojáků z tehdejšího Československa, pochází z roku 2015. Milovice 2015. Fotografie pochází z cyklu -