V Norsku pachatel zavraždil lukem a šípem několik lidí. -