Ministerstvo zdravotnictví mění pravidla pro trasování. -