Ahmed Abdal se svou rodinou v uprchlickém táboře v Bavorsku. -