‚TOP 09 má v Praze šanci vyhrát. A nelísáme se do přízně ANO‘

Martin Plíšek. -
Martin Plíšek. -