Hrozí Česku destabilizace zdravotní a sociální péče? Čas na řešení se krátí

ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR

Hrozí Česku destabilizace zdravotní a sociální péče? Čas na řešení se krátí
Charita ČR usiluje o odstranění bariér pro poskytování ošetřovatelské zdravotní péče pacientům, kteří trpí dlouhodobým onemocněním, chtějí stonat ve vlastním sociálním prostředí a potřebují, aby jim byly ve vlastním sociálním prostředí poskytovány jak zdravotní, tak sociální služby, říká Ludmila Kučerová. Foto: Shutterstock
2
Domov
Sdílet:

Ve zdravotně-sociální oblasti existuje v České republice celá řada dlouhodobě neřešené, zejména legislativní problematiky, která se následně odráží přímo ve zdraví potřebných lidí. Čas na řešení se navíc krátí, protože EU stanovila, aby se s těmito problémy Česko vypořádalo v průběhu příštího roku. Říká to Ludmila Kučerová, analytička pro zdravotní oblast Charity Česká republika, neziskové humanitární organizace a největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Organizace chystá na 27. září diskuzi ChariTALK speciál s osobnostmi, které spojuje společný zájem o zkvalitnění sociální a zdravotní péče. Diskuze se bude přenášet živě na sociálních sítích od 10:00.

Můžete popsat, jakou akci Vaše organizace pořádá?

ChariTALK speciál bude diskuzní pořad, do kterého se Charitě ČR podařilo pozvat klíčové postavy z ministerstva zdravotnictví i ministerstva práce a sociálních věcí, které připravují zákon o dlouhodobé péči. Akce je pořádána k prvnímu výročí ChariTALKu, tedy pořadu, do kterého si Charita ČR zve zajímavé osobnosti jak z vlastních řad, tak z okruhu příznivců, podporovatelů či dalších odborníků.

Proč je dané téma důležité? Je dnes více aktuální než dříve, případně jak?

Toto téma je bolavé již mnoho let. Na problémy obtížného čerpání komplexní zdravotně-sociální péče u našich občanů z důvodu nesouladu zákonů a příslušných vyhlášek dlouhodobě upozorňují pracovníci Charity ČR napříč celou republikou. Toto téma nyní zdvihla EU, která ČR zaúkolovala termínovaným vyřešením nejdéle v průběhu příštího roku. Nechceme však, aby byl zákon „ušit horkou jehlou“. Potřebujeme, aby se problémy skutečně vyřešily; nikoliv, aby přibyly další, což z prvních ministerských tezí k zákonu vyznívalo. Proto chceme aktivně na tvorbě zákona spolupracovat.

Foto: Charita ČR

Jak byste rádi situaci v péči změnili?

Cílem je odstranění bariér pro poskytování ošetřovatelské zdravotní péče pacientům, kteří trpí dlouhodobým onemocněním, chtějí stonat ve vlastním sociálním prostředí a potřebují, aby jim byly ve vlastním sociálním prostředí poskytovány jak zdravotní, tak sociální služby. Aktuálně například není možné, aby pacient, který potřebuje zdravotní péči (např. aplikaci léčiv), pobýval v denních stacionářích (sociální služby), jelikož toto prostředí není dle zákona o zdravotních službách považováno za vlastní sociální prostředí pacienta, ve kterém by mohl poskytovatel domácí zdravotní péče zdravotní služby poskytovat. Pokud se rozšíří možnosti poskytování domácí zdravotní péče v co nejširším spektru prostředí, ve kterých pacienti, kteří nejsou hospitalizováni, reálně pobývají a mohou čerpat sociální služby, zvýší se i dostupnost sociálních a zdravotních služeb u pacientů nacházejících se na tomto zdravotně-sociálním pomezí.

Pacienti dlouhodobě umístění v léčebnách dlouhodobě nemocných a na tzv. ošetřovatelských lůžkách budou mít šanci se znovu vrátit do vlastního sociálního prostředí s vizí dostatečného zdravotního i sociálního zajištění. Při nastavení stejných úhradových podmínek pro dlouhodobou domácí péči, které platí pro úhradu domácí péče poskytované pacientům v terminálním stadiu nemoci, nebudou mít poskytovatelé domácí zdravotní péče obavy převzít dlouhodobě nemocného pacienta do péče z důvodu úhradových regulací. Podstatně se zvýší i kultura umírání a přesune se více lidí v terminální fázi nemoci bez obav z finanční zátěže do domácího prostředí.

Ale okruh potřebných je širší, deficit péče zahrnuje například i lidi bez domova a podobně. Proto chceme, aby i spektrum diskutujících bylo co nejširší.

Jaký výsledek si od diskuze slibujete?

Vzhledem k tomu, že by měli být přítomni zástupci z obou ministerstev, kteří pracují na přípravě zákona o dlouhodobé péči, očekáváme, že nám jednak představí aktuální fázi rozpracovanosti zákona; a hlavně, že budou pozorně naslouchat širokému spektru přítomných poskytovatelů a jejich názory a vize do návrhu zákona zapracují.

Jaký bude její výstup?

Charita podrobně zpracuje veškeré diskuzní příspěvky, včetně online chatu, který bude probíhat v průběhu pořadu. Výstupy budou ministerstvům i účastníkům předány. Věřím, že i díky této charitní iniciativě dojde k odstranění zdravotně – sociálních bariér způsobujících nerovný přístup k čerpání péče v těchto oblastech.

Do diskuze dosud přijali pozvání:
Václav Pláteník, MA, LL.M. – náměstek ministra zdravotnictví
Mgr. Alice Strnadová, MBA – ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ. Hlavní sestra ČR
PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. – ředitel odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV
Ing. Petr Boťanský – zástupce profesního sdružení poskytovatelů sociálních služeb Gratia Futurum 913
Mgr. Robert Pisár – člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí
Ing. Hana Sklenářová – ředitelka Diakonie ČCE
Bc. Emilie Třísková – ředitelka Centra sociálních zdravotních služeb Poděbrady
Bc. Ludmila Kučerová, DiS. – CHČR advokační činnost v oblasti zdravotnictví
Mgr. Iva Kuchyňková – CHČR advokační činnost v oblasti sociální
Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články