Kam půjde dítě na střední, může rozhodovat i soud, stačí podezření na rozhádané rodiče

PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Kam půjde dítě na střední, může rozhodovat i soud, stačí podezření na rozhádané rodiče
Přijímací řízení na střední školy mohou kromě obtíží nového systému dětem zkomplikovat i "tradičnější" potíže. Foto: Shutterstock
1
Domov
Sdílet:

Rodiče za sebou mají fázi podávání přihlášek na střední školy, pro ně i pro samotné vedení škol však zdaleka není konec. Systém elektronických přihlášek se stále dopracovává za pochodu, do procesu přihlášení k přijímacím zkouškám pak může zasáhnout i řada „tradiční“ potíží. Někdy i takových, že rozhodnout o dalším postupu musí místo dítěte či rodičů soud.

Střední školy jsou teď „na řadě“ s novým systémem elektronických přihlášek. Musí doplnit ty podané papírově, zkontrolovat, zda přihlášky obsahují všechny náležitosti, zda se případně o kontrolu neprioritních postarala jiná škola, následně přihlášky i přes některé případné nedostatky odsouhlasit. Systém totiž musí přiřadit studenty do jednotlivých škol, v kterých budou podstupovat přijímací zkoušky. Systém by jim měl umožnit dělat přijímací zkoušky co možná nejblíže jejich trvalému bydlišti.

V následující fázi však přichází na řadu opět rodiče. Ti musí sledovat vzájemnou komunikaci, ke které by v případě elektronických přihlášek mělo opět docházet skrze v tomto týdnu spuštěný komunikační nástroj. V případě doplňování chybějících příloh či jiných nedostatků pak platí, že v případě nečinnosti ze strany rodičů může dojít ke zneplatnění přihlášky.

Zkomplikovat situaci dětem pak mohou samotní rodiče naopak i svou činností, tedy konkrétně v případě, že se nedokáží dohodnout, na které školy má jejich dítě směřovat. Platí zde totiž zásada daná občanským zákoníkem, podle kterého jmenovitě v případě otázek vzdělávání záleží na názoru obou rodičů. V případě podání samotné přihlášky přitom stačí, když za ní stojí jen jeden ze zákonných zástupců. Počítá se totiž s principem, že jedná se souhlasem druhého z rodičů. V praxi se však může stát, že se později ukáže opak.

„Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče,“ uvádí občanský zákoník s tím, že mezi významné záležitosti se považují zejména nikoli běžné léčebné zákroky, určení místa bydliště či právě jmenovitě volba vzdělávání či pracovního uplatnění dítěte.

Upozorňuje na to nakonec i metodický materiál ministerstva školství k letošnímu přijímacímu řízení. „Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že má ředitel školy důvodné pochybnosti o tom, zda jsou rodiče ve shodě, vyzve je k doložení podpisů obou z nich, v případě neshody rodičů je odkáže na soud,“ uvádí ministerstvo v dokumentu. Důvodné pochybnosti pak mohou být třeba i to, že každý z rodičů podá přihlášku s jiným „mixem“ škol na druhém či třetím místě.

Značný problém pak může nastat, pokud soud nestihne rozhodnout v dostatečně krátkém čase, tedy do momentu, kdy je potřeba rozhodnout o přijetí na konkrétní školu. Uchazeči mohli letos poprvé podat až tři přihlášky, do loňska to byly dvě. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v dubnu. Výsledky prvního kola se uchazeči dozvědí 15. května.

Elektronický systém přihlašování na střední školy (DiPSy) využilo na 135 000 uchazečů, přihlášku podali plně elektronicky či takzvanou hybridní formou. Tvoří tak asi 90 procent ze 150 000 uchazečů, kteří jsou již v systému. Přesný počet přihlášených na střední školy bude známý poté, co ředitelé středních škol zadají do systému všechny přihlášky, které uchazeči podali klasickou papírovou formou. Ministerstvo školství o tom informovalo na svém webu. Přihlášky mohli s využitím elektronického systému uchazeči podávat od 2. do 21. února, letos poprvé.

Nový způsob podávání přihlášek na střední školy prostřednictvím elektronického systému (DiPSy) se přes počáteční problémy zamlouvá 73 procentům lidí na internetu. Stejné procento lidí vnímá pozitivně i to, že uchazeči na přihlášce určují, na kterou školu chtějí nejvíce a následně je systém přiřadí na školu na základě výsledků přijímací zkoušky a jejich priorit. Naopak 13 procent lidí tento aspekt neoceňuje. 67 % lidí pak zaznamenalo problémy se spuštěním systému. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, kterého se v polovině února zúčastnilo on-line přes 500 lidí starších 18 let.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články