Neplodnost trápí v Česku každý pátý pár. „Můžeme očekávat další pokles narozených“

PORODNOST V ČR

Neplodnost trápí v Česku každý pátý pár. „Můžeme očekávat další pokles narozených“
V Česku se s problémem neplodnosti, resp. neschopností počít potomka přirozenou cestou, potýká každý pátý pár a čím dál více klesá porodnost. Foto: Shutterstock
1
Domov
Sdílet:

V Česku se s problémem neplodnosti, resp. neschopností počít potomka přirozenou cestou, potýká každý pátý pár a čím dál více klesá porodnost. „Tento pokles porodnosti je logickým demografickým vývojem předchozích let. Oproti klesajícímu počtu porodů v ČR jsme však v aktuální době svědky nárůstu úhrnné plodnosti, která se zvyšuje,“ řekl člen Vědecké rady pro obor gynekologie a porodnictví Jaroslav Feyereisl pro deník Echo24. Zpráva přichází chvíli poté, co Český statistický úřad (ČSÚ) oznámil, že ČR patřila v roce 2021 ke špičce evropských států v plodnosti.

Podle gynekologa, porodníka a člena Vědecké rady pro obor gynekologie a porodnictví Jaroslava Feyereisla se počet živě narozených dětí od roku 1993 významně snižoval až k úrovni 90 tisíc narozených ve druhé polovině 90. let (k počtu 100 tisíc narozených se dostal až v roce 2005). „Z těchto let pochází současná méně početná populace rodiček, které nyní mají děti. Na tento vývoj má vliv celá řada faktorů, které ovlivňují reprodukční chování žen,“ řekl Feyereisl redakci deníku Echo24.

„Nedochází ale k poklesu plodnosti, ta se naopak zvyšuje a aktuálně je u nás vyšší, než je průměrná úhrnná plodnost v Evropské unii, a je současně vyšší než u všech našich sousedů,“ prohlásil ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze (ÚPMD).

ČSÚ publikoval v prognóze vývoje české populace počty živě narozených na období 2008 až 2030, kdy i ve střední variantě této prognózy můžeme očekávat pokles živě narozených opět k hodnotě 90 tisíc dětí v roce 2030. „Tento pokles porodnosti je logickým demografickým vývojem předchozích let. Oproti klesajícímu počtu porodů v ČR jsme však v aktuální době svědky nárůstu úhrnné plodnosti, která se zvyšuje,“ dodává ředitel a vedoucí gynekologicko-porodnického pracoviště ÚPMD.

Míra úhrnné plodnosti zjednodušeně znamená, kolik dětí má žena v průběhu svého reprodukčního období dětí. „V roce 2011 to bylo 1,43 dítěte a byli jsme pod průměrem EU a k poměrně významnému zvýšení došlo zejména v posledních několika letech k hodnotě 1,83 v roce 2021, kdy jsme již měli významně vyšší míru plodnosti než mnoho evropských zemí, včetně našich sousedů,“ říká Feyereisl s tím, že společenský vliv takového demografického vývoje je otázkou sociologickou s možnými významnými ekonomickými aspekty.

Důvodem poklesu porodnosti mohou být periodické a demografické vlivy (stárnoucí populace, přirozený úbytek – počty zemřelých, apod.), včetně aktuálně se snižující počet žen v reprodukčním období. Podle Feyereisla naopak dochází ke zvýšení plodnosti a aktuálně je průměrná úhrnná plodnost v EU vyšší než u našich sousedů.

„Nižší počty narozených dívek v současnosti budou důsledkem menšího počtu žen v reprodukčním věku v letech následujících. Tento pokles nemůže kompenzovat ani současná zlepšená úhrnná míra plodnosti,“ doplnil Feyereisl pro Echo24 s tím, že vysoce pravděpodobný pokles počtu porodů v roce 2022 oproti roku 2021 vychází z údajů ČSÚ.

Česko se v roce 2021 zařadilo ke špičce plodnosti v EU

Problémy s neplodností bývají ve 40 procentech případů způsobeny na straně ženy a ve 40 procentech na straně muže, zatímco ve 20 procentech je problém u obou partnerů současně. V případě ženy bývají nejčastějšími příčinami snížená zásoba nebo nedostatečné množství kvalitních vajíček, spojené zejména s odkládáním mateřství do pozdějšího věku. „Kvalita vajíček začíná klesat již po 30. roce věku, po 35. roce se pak kvalita vajíček s přibývajícím věkem výrazně zhoršuje. Ve 40 letech je již jen přibližně 5% šance k přirozenému početí,“ uvádí klinika IVF CUBE.

Mezi další příčiny neplodnosti může patřit endometrióza, hormonální poruchy, poruchy ovulace, předčasná menopauza, neprůchodnost vejcovodů, abnormální karyotyp, ale i špatná životospráva, včetně podvýživy. V případě mužů bývají nejčastějšími příčinami nedostatečná kvalita a kvantita spermií způsobená prodělaným onemocněním, užíváním některých léků, ale i špatnou životosprávou. Další příčinou může být prodělaný úraz genitálií, abnormální karyotyp nebo hormonální poruchy.

Český statistický úřad koncem roku 2022 vydal analýzu, která tvrdila, že se Česko zařadilo ke špičce evropských zemí v rámci nárůstu intenzity plodnosti. „Ta rostla a v roce 2021 dosáhla nejvyšší úrovně od roku 1992, a to 1,83 dítěte na matku. Podle dat z roku 2020 tak ČR patřila v Evropě k nadprůměrným. Do roku 2021 plodnost ještě vzrostla, nyní se bude řadit mezi nejvyšší,“ uvádí analýza ČSÚ.

Na přelomu tisíciletí patřilo Česko naopak k zemím s nejnižší plodností a v roce 1999 ženy přiváděly na svět podle statistických údajů zhruba 1,13 dítěte. Demografové poukazovali na to, že země začne rychle vymírat, ale i přes zvyšování plodnosti přibývá obyvatel jen díky příchodu cizinců.

Aktuálními čísly o porodnosti a plodnosti za rok 2022 v Česku zatím ČSÚ nedisponuje. „Statistiky o porodnosti za rok 2022 zatím sbíráme a budeme je publikovat v březnu. Údaje o počtech zveřejníme hned, jak je budeme mít ověřené a zpracované,“ řekl tiskový mluvčí ČSÚ Jan Cieslar deníku Echo24.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články