Vedoucí organizaci v oblasti transgender zdraví zdiskreditovala řada skandálů. Proč ji český ústav nadále bere vážně?

ÚHEL POHLEDU

Vedoucí organizaci v oblasti transgender zdraví zdiskreditovala řada skandálů. Proč ji český ústav nadále bere vážně?
Vnitřní konverzace v organizaci ukazují, že v rámci WPATH nedochází k upřímné debatě o jádru jejich činnosti a jejím souladu s poznatky lékařské vědy a pravidly etiky. Foto: Shutterstock
1
Aréna názorů
Mikuláš Misterka
Sdílet:

Světová profesionální asociace pro transgender zdraví (WPATH) je jednou z nejvlivnějších světových organizací v oblasti péče o pacienty s genderovou dysforií. Její opakovaně revidované standardy péče jsou inspirací pro vlády i lékařské asociace při vytváření pravidel pro tranzice. Nebo spíše byly inspirací. V tomto roce otřásá organizací řada skandálů, které odhalily, že experti organizace nedodržují elementární pravidla lékařské vědy a etiky. Přesto Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) z nepochopitelných důvodů radostně oznamuje překlad standardů péče WPATH.

WPATH zasáhly dva významné skandály: zveřejnění interních diskuzí představitelů organizace a vydané zhodnocení lékařské péče o lidi s genderovou dysforií v Anglii (takzvaný Cass Review).

Podívejme se podrobněji nejprve na zmíněné Cass Review. Anglie, přesněji státní poskytovatel zdravotní péče se zkratkou NHS, používal jako vzor pro svůj model péče o osoby s genderovou dysforií standardy péče WPATH, jak vypověděla v roce 2016 vedoucí oddělení psychologie v nemocnici Tavistock (odstavec číslo 244). Tavistock představuje jediné zařízení v Anglii speciálně zaměřené na léčení genderového nesouladu u dětí a vyznává takzvaný afirmativní model péče. Bere jako nutné podpořit pacienty v jejich představách o vlastním pohlaví, nevěnovat dlouhou dobu zkoumání původu těchto myšlenek. A kde to je možné, tam nasadit blokátory puberty, hormonální terapii a chirurgické operace. Nacházíme se v roce 2016.

Červenec 2022. Tavistock končí. NHS oznamuje zavření jeho provozu. Konci předcházela řada varovných signálů: vyslovení verdiktu ,,nevyhovující” při kontrole zdravotní inspekce, whistlebloweři z řad zaměstnanců, soudní spory s bývalými pacienty. Až zpráva bývalé předsedkyně Královské komory pediatrické péče, doktorky Cass, definitivně zlomila Tavistocku vaz.

V návaznosti na to provedla doktorka Cass se svým týmem komplexní zhodnocení dosavadního systému péče na Tavistocku, které vydala 10. dubna tohoto roku.

Její verdikt je jasný. Dosavadní systém péče probíhal v rozporu s vědeckými poznatky a lékařskou etikou. Afirmativní model péče nemá průkazné výsledky a chybí mnoho elementárních informací pro to, aby mohl být s čistým svědomím používán. Brzké zastavení puberty blokátory nemá průkazný vliv na prospěch dětí s genderovou dysforií. U procedur chybí znalosti dlouhodobých dopadů a lékaři nejsou schopni posoudit, které děti z genderového neslouladu “vyrostou” a které ne.

Cass Review ukazuje, že afirmativní model propagovaný WPATH je skandální katastrofou na poli lékařské vědy. Byl léta používán v lékařské praxi a propagován LGBT lobby, aniž by existovaly informace o jeho prospěchu a vedlejších účincích.

Jak k takovému skandálu došlo? Předběžný report v rámci Cass review odhalil, že experti Tavistocku byli pod tlakem. Týmu hodnotitelů péče sdělili, že ,,se cítí pod tlakem, aby zaujali bezvýhradně afirmativní přístup, což je v rozporu se standardním procesem klinického hodnocení a diagnostiky, k němuž byli vyškoleni při všech ostatních klinických setkáních.”

Jinak řečeno, na ně byl vyvíjen tlak, aby ve skutečnosti žádnou lékařskou péči neprováděli, ale aby poslali co nejvíce dětí na co nejinvazivnější cestu tranzice.

WPATH Files

Druhý skandál se týká přímo samotné organizace WPATH. Ukazuje nám, jak k pacientům a varovným signálům přistupuje organizace, která po dlouhé roky udávala trendy v transgender medicíně. Interní diskuze zveřejnil novinář Michael Shellenberger. Dokumenty obsahují videokonference funkcionářů a příspěvky členů WPATH na vnitřním fóru.

Záznamy videokonferencí ukazují funkcionáře v debatě o informovaném souhlasu, který patří mezi základy lékařské etiky. V daném souhlasu udílí pacient souhlas s léčbou. Jeho úkolem je zajistit, že pacient chápe podstatu léčby, zná rizika a případné alternativy. Bez informovaného souhlasu či s nedostatečným informovaným souhlasem lékař ovlivňuje život pacienta dle své libovůle.

Přesto na videokonferencích vidíme členy, jak vysvětlují, že v jejich oboru je tohoto souhlasu nemožné dosáhnout. Spektrum procesů jako blokátory hormonů, hormonální terapie či chirurgické zákroky, které WPATH doporučuje, mají dalekosáhlé důsledky na zdraví pacienta. Jedním z nich je i sterilizace či neschopnost dosáhnout orgasmu. A přesně na to experti WPATH naráží. Vzájemně si vysvětlují a ujišťují se že, informovaného souhlasu nelze dosáhnout, protože mnoho jejich pacientů jsou stále ještě děti, které nechápou, co to sterilizace znamená. Nechápou, o co se tímto zákrokem připravují. V nejnovějším (osmém) vydání standardů péče z roku 2022 WPATH, které NÚDZ propaguje, WPATH mnohdy odebral doporučení minimálního věku pro jednotlivé zákroky.

Dále se uvnitř WPATH probírá tématika pacientů s více psychickými problémy. Jedním z dlouhodobých varovných znaků je vysoký počet pacientů s genderovou dysforií, kteří se zároveň léčí s jinými psychickými problémy. Na interním fóru si specialisté všímají, že mezi jejich pacienty je nápadně velké množství pacientů s disociativní poruchou identity, taktéž známou jako mnohočetná porucha osobnosti. Dále se v diskuzích objevují pacienti se schizofrenií, halucinacemi a dalšími psychickými obtížemi.

Stejně tak členové WPATH opakovaně shazují varovné signály, které se jim od pacientů dostávají. V jednom příspěvku uživatel zmiňuje, že zatímco lidé litující tranzice mají dostat péči a podporu, tak existence takových případů nesmí ovlivnit léčbu v budoucích případech. Marci Bowers, člen představenstva WPATH a dalších LGBT organizací, na fóru upozorňuje členy, že uznání fenoménu detranzice je pro některé v jejich komunitě (není jisté, zda myslí WPATH komunitu či LGBT komunitu) bráno jako zakázané a on to osobně bere jako ztrátu času. Zmiňuje taktéž, že soudy a zákonodárci nemají zasahovat do rozhodování v lékařských otázkách.

Vnitřní konverzace v organizaci ukazují, že v rámci WPATH nedochází k upřímné debatě o jádru jejich činnosti a jejím souladu s poznatky lékařské vědy a pravidly etiky. Cíl organizace je předem daný - nasměrovat děti na cestu tranzice do opačného pohlaví. To, že vlastně rozhodují za děti i jejich rodiče, že problém dítěte s vlastní identitou vůbec nemusí pocházet z genderové dysforie, WPATH nezajímá. Vidíme tak stejné problémy, které v klinické praxi NHS vedly k uzavření nemocnice Tavistock pro mrzačení dětí namísto toho, aby je léčili.

Pro dokreslení odborného trustu WPATH dodejme, že na nových standardech péče, jejichž překlad se NÚDZ chystá křtít, pracovala i Laura Jacobs. Laura Jacobs se proslavila tím, že si na jednom zveřejněném videu pohrávala s myšlenkou, že bychom se už nedrželi norem ohledně tvaru genitálií, ale mohli bychom si je chirurgickým zákrokem upravit třeba do tvaru květin (na videu v čase 3:10). Nemám, co k této myšlence dodat.

NÚDZ

Zbývá nám tak k dořešení jedna otázka. Proč Národní ústav duševního zdraví, státní organizace, vydává s pompou překlad standardů péče takto problematické organizace (WPATH), která ztratila svou kredibilitu a od jejího modelu se odvrací čím dál tím více států a profesních uskupení? Protože tuto agendu mají V NÚDZ na starost lidé, pro které cíle uzpůsobují prostředky a selektivní vybírání faktů. Jejich hlavní činností bývá aktivismus v LGBT lobbistických organizacích. Mezi přednášejícími “experty” na nedávném semináři NÚDZ je Viktor Heumann z lobbistické organizace Transparent a zastánce názoru, že nemenstruují jen ženy. Agendu pod NÚDZ vede Michal Pitoňák, shodou okolností předseda spolku Queer Geography, který je součástí lobbistické platformy Jsme fér. O evidentním střetu zájmů na tomto poli jsem již psal dříve pro Echo24.

Odbornou způsobilost na tomto poli dlouhodobě zakrývají ideologické cíle. Největším pokusem provedeným na základě léčby dle WPATH standardů se bohužel staly britské děti. A výsledek dopadl katastrofálně. Je to katastrofa tak silná, že nejen britští Konzervativci dospěli k nutnosti rázné změny péče o děti s genderovým nesouladem, ale i u levicových Labouristů či tradičně ostře progresivních novin Guardian vidíme vydatnou změnu tónu. Cass Review otřásá Británií a investigace francouzských legislativců označila trans medicínu za etický skandál. Chci připomenout, že v severských zemích je již delší dobu řada metod tranzice dětem nepřístupná. Přesto naši experti z NÚDZ/lobbisté tvrdohlavě stojí za svým a propagují model WPATH, který již napáchal dost škody.

Nemyslel jsem si, že to někdy řeknu, ale nechtěli by snad naši kolegové z LGBT lobby, nasátí na veřejné finance skrze NÚDZ, ohledně trans medicíny konečně dospět na Západ?

Mikuláš Tomáš Misterka, spolupracovník Aliance pro rodinu

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz