Porodní bolesti na Blaníku

GENIUS LOCI

Porodní bolesti na Blaníku
Blaník, symbol mystického těhotenství, břicho, které čeká na porod, a otevření rodidel, ze kterých se vyřine nový národ. Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás