Zelená Evropa Von der Leyenové. 75 % dopravy ze silnice má jít na železnici

Nová zelená dohoda

Zelená Evropa Von der Leyenové. 75 % dopravy ze silnice má jít na železniciNOVÉ
Svět

Echo24

Nové vedení Evropské komise v čele s Ursulou Von der Leyenovou chystá novou zelenou politiku pro Evropu. Zelená dohoda je jedním z hlavních priorit čerstvé garnitury. Deník Echo24 má k dispozici pracovní dokument Evropské komise, který předkládá konkrétní body, kterými chce nová předsedkyně EK docílit svých cílů na environemntálním poli.

Evropská komise by měla představit své plány v oblasti klimatu 11. prosince. Von der Leyenová chce z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent na světě. Zamýšlí přijít s klimatickým zákonem, který stanoví, aby Evropská unie dostála tomuto cíli do roku 2050. Klimatickou neutralitu chce dosáhnout postupně, v roce 2030 by emise skleníkových plynů měly být sníženy o 50 %. Komplexní plán jak toho dosáhnout by měl být předložen v roce 2020.

„Počítám se všemi 28 členskými státy, protože všichni víme, že je to naléhavé," řekla Von der Leyenová během prvního setkání s novináři v nové funkci. Námitky postkomunistických zemí včetně Česka, které chtějí unijní příspěvky na přechod z hospodářství závislého na uhlí, chce rozptýlit pomocí fondu vyhrazeného uhelným regionům. Unijní země by podle ní měly pochopit, že zelená ekonomika bude pro Evropu "novou strategií růstu".

Co chce Von der Leyenová

Rozpracovaný plán Evropské komise se mimo jiné zabývá opatřeními, které povedou ke snížení emisí, financováním nových projektů, potravinami a kroky, jak působit jako vzor pro zbytek světa v klimatické otázce. Evropská komise v něm mimo jiné uvádí:

- Komise posoudí konečné národní energetické a klimatické plány a zváží vypracování dalších nástrojů pro celou EU.

- Komise přijme komplexní strategii pro udržitelnou a smart mobilitu, která se bude zabývat všemi zdroji emisí z dopravy (měla by tak učinit v roce 2020). Strategie má zajistit, aby ceny odrážely skutečný dopad různých dopravních služeb na životní prostředí a zdraví.

- Podpora přechodu silniční a letecké dopravy na železnici ( 75 % silniční dopravy musí být přesunuto na železnici a vnitrozemské vodní cesty).

- Komise navrhne rozšíření systému EU ETS (European Union Emission Trading Scheme) o námořní odvětví a  snížení bezplatných povolenek přidělených leteckým společnostem.

- Komise navrhne nový soubor emisních norem znečišťujících ovzduší pro spalovací motory - budou to poslední normy tohoto druhu před úplným přechodem na mobilitu s nulovými emisemi.

- Komise představí na jaře 2020 bílou knihu „Farm to Fork“ s cílem zavést komplexní soubor iniciativ od konce roku 2020. Mezi ně patří nalezení alternativ k pesticidům, nové techniky chovu, reforma pravidel pro informace o potravinách s cílem zlepšit informace pro spotřebitele, opatření ke snížení plýtvání potravinami.

- Komise prioritně zahájí nejméně dvě mise Green Deal spuštěním programu Horizon Europe s odhadovaným rozpočtem 2 miliardy EUR v roce 2021.

- Komise prověří a porovná rozpočet vyhraněný na životní prostředí jak v EU, tak ve členských státech.

- Komise předloží návrh na revizi směrnice o zdanění energií, aby byly v souladu s ambicemi v oblasti klimat.

- Komise přezkoumá pravidla pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, aby byly v souladu se zelenou dohodou.

Čtěte také: Von der Leyenová a Michel stanuli v čele orgánů EU. Němka chce Unii silnější, než ji přebírá

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Foto:

dárek