Poslanec ODS Král zmírnil svůj návrh zákazu odpojení budov od dodavatelů tepla

Poslanec ODS Král zmírnil svůj návrh zákazu odpojení budov od dodavatelů tepla
Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
1
Domov

Pokud nastane mimořádná tržní situace a vláda stanoví maximální ceny elektřiny i plynu, nemohly by se budovy odpojovat od centrálního zásobování teplem bez souhlasu svého dodavatele. Nesměly by přecházet na vlastní zdroje tepla, například na teplo z domovní kotelny nebo z tepelného čerpadla. Ve Sněmovně tento návrh předložil jihočeský poslanec ODS Václav Král v novele energetického zákona, která má za cíl především usnadnit výstavbu menších fotovoltaických zdrojů energie. Svůj návrh vložil do sněmovního systému. Ještě předtím, na konci října, předložil přísnější návrh, který odpojování budov, třeba bytových domů, během zastropování cen zcela zakazoval. Na poslancův původní návrh upozornily 2. listopadu Hospodářské noviny.

Poslanec Král na dotaz ČTK řekl, že původní návrh byl kontraproduktivní, když zcela zakazoval odpojování. "Někdy v odůvodněných případech je samozřejmě v pořádku tu síť optimalizovat, takže by to bylo kontraproduktivní, kdyby to bylo natvrdo," uvedl. Proto se rozhodl využít obdobný institut, který už v zákoně je. Se souhlasem držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie by se vlastník budovy odpojit od zásobování teplem mohl.

Král také míní, že provozovatelé teplárenských sítí by měli mít informace o chystaných záměrech. Ve zdůvodnění ke svému návrhu uvádí mimo jiné, že bez přijetí jeho návrhu by právní úprava mohla vést k odpojování budov od zásobování teplem. To by pak podle něj způsobilo destabilizaci soustav zásobování teplem a přímým důsledkem by byl hlavně růst ceny tepla pro koncové zákazníky. Argumentuje tím, že když vláda zastropuje ceny elektřiny a plynu, fakticky tím stanoví i ceny tepla vyráběného v plynových kotelnách nebo pocházejícího z tepelných čerpadel, čímž tyto zdroje zvýhodňuje.

Poslanec předpokládá, že svůj nový návrh podá, ale ještě se o něm chce v příštím týdnu poradit. Král je kromě jiného předsedou představenstva akciové společnosti Teplárna České Budějovice.

Svoje návrhy k vládní novele předkládají i další poslanci. Poslanci ANO Klára Dostálová a Roman Kubíček odmítají, aby se z režimu územního souhlasu vyjímalo povolování zdrojů energie na plochách určených k bytové výstavbě. Taková úprava je podle nich v rozporu se zájmem na udržitelnosti situace na trhu s bydlením. Upozorňují, že se zdroje budou stavět na plochách určených územním plánem pro bydlení.

Sněmovní hospodářský výbor chce kromě jiného v energetickém zákoně upravit pravidla pro výběr dodavatele poslední instance. Do zákona chce vložit opatření pro případ, že je v daném území takových dodavatelů víc. V takovém případě by obchodníci dodávali plyn nebo elektřinu podle toho, jak se dohodnou a dohodu by museli oznámit Energetickému regulačnímu úřadu. Teprve pokud by se nedohodli, stal by se dodavatelem poslední instance ten z nich, kdo má nejvíc odběrných míst.

Ve stavebním zákoně výbor navrhuje doplnit mezi úkoly územního plánování vyhodnocování a vymezování ploch pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Bez územního souhlasu by se měly dát stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě.

Výbor chce rovněž upravit zákon o podporovaných zdrojích energie. Do poloviny příštího roku se podle něj má prodloužit lhůta, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením. Letošní poslanecká novela tuto lhůtu již jednou prodloužila do konce letošního roku, protože jinak by skončila již k letošnímu 30. červnu. Tehdejší prodloužení podle Hospodářské komory ČR vytvářelo podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku.

Do stejného zákona chce výbor mimo jiné vložit pravidlo stanovující, že podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v jedné výrobně elektřiny uplatňovat s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu.

Novelu energetického zákona má Sněmovna projednávat ve druhém čtení na své řádné schůzi, která začne příští úterý. Poslanci budou mít možnost předkládat své návrhy a přihlašovat se k nim. Novela stanoví mimo jiné, že u staveb obnovitelných zdrojů energie s výkonem do 50 kilowatt nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu.