Přehledně: Jaký je plat a práce europoslanců?

Plat a práce europoslanců

Přehledně: Jaký je plat a práce europoslanců?Nové
Domov

Už v neděli před půlnocí se dozvíme nová jména českých europoslanců. Ty Češi volí až do dnešních dvou hodin odpoledne. Rozhodují tak o 21 křeslech z celkových 751, ale nepřímo i o složení budoucí Evropské komise. Jaký je tedy plat a náplň práce europoslanců?

Europarlament společně s Radou EU přijímá a mění zákony téměř ve všech oblastech. Schvaluje rozpočet EU či Evropskou komisi, již může též později odvolat. Souhlas europslanců je nutný i při vstupu nových států či při schvalování dohod o přidružení.

„Každodenní pracovní náplň poslanců je rozdělena na práci pro voliče v domovských zemích, práci ve výborech, jednání politických skupin a rozpravy či hlasování na plenárních zasedáních. Poslanci se účastní schůzí výborů a politických skupin i mnoha dalších. Mohou být také členy delegace pro vztahy se zeměmi mimo EU, což může vyžadovat cesty mimo EU,“ píše se na oficiálním webu Evropského parlamentu.

Sídlem europarlamentu je francouzský Štrasburk, kde se konají plenární zasedání. Komise, výbory a politické skupiny zasedají v Bruselu, kde mají poslanci kanceláře. Část aparátu EP sídlí v Lucemburku.

Plat: 220 tisíc před zdaněním

Od července 2009 je plat europoslanců sjednocen na 38,5 procenta platu soudce Soudního dvora EU a vyplácí se z rozpočtu EU. Od 1. července 2018 činí hrubý měsíční plat poslanců europarlamentu podle jednotného statutu 8757,70 eura (asi 225 000 korun). Z platu se odvádí daň EU a příspěvky na pojištění. Po těchto odvodech plat činí 6824,85 eura (asi 175 000 korun). Členské státy mohou plat podrobit rovněž vnitrostátnímu zdanění.

Dále mají europoslanci měsíčně nárok na všeobecné výdaje jako jsou náklady na řízení kanceláře, poplatky za telefonní a poštovní služby a nákup, provoz a údržba IT vybavení (asi 4500 eur; příspěvek je snížen na polovinu, pokud se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání), cestovní výdaje, které se týkají cestování mezi sídly EP a které se poslancům vyplácení po předložení příslušných dokladů, a ostatní výdaje mimo území státu, za který byl poslanec zvolen (až do maximální výše téměř 4500 ročně). EP také vyplácí paušální příspěvek ve výši 320 eur na den za účelem pokrytí veškerých ostatních výdajů, které poslanci hradí v období parlamentních činností.

Bývalí poslanci mají po dovršení věku 63 let nárok na starobní důchod, jehož výše je stanovena na 3,5 procenta platu za každý dovršený rok výkonu mandátu a jedna dvanáctina za každý další dovršený měsíc, úhrn nesmí ale překročit 70 procent platu. Nárok na starobní důchod je nezávislý na jiném starobním důchodu.

Dále čtěte: Hokej táhl, předvolební debata nikoliv. Klání s Německem sledovalo téměř 8krát více diváků

V Česku začaly volby do Evropského parlamentu. Na výběr je rekordních 39 stran