Na soudy nesmí lidé vstoupit bez prohlášení, že nemají covid-19

SOUDNICTVÍ A KORONAVIRUS

Na soudy nesmí lidé vstoupit bez prohlášení, že nemají covid-19
Domov

Vojtěch Šeliga

Některé soudy požadují při vstupu vyplněný formulář, že dotyčný nemá nemoc covid-19 nebo se s někým nakaženým v minulých týden nesetkal. Opatření, které některé soudy vyžadují, vychází z doporučení ministerstva spravedlnosti. To však upozorňuje, že lidem rozhodně není odepřeno právo na spravedlnost, soudci mohou například odročit jednání.

Lidé, kteří chtějí do soudních budov vstoupit, musí vyplnit formulář, na kterém může být například takovýto text: „V rámci povinnosti Městského soudu v Praze předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve spojitosti s plánem epidemiologických opatření v rezortu justice Vás žádáme o vyplnění následujícího prohlášení: Prohlašuji, že jsem nebyl pozitivně testován na covid-19 ani jsem se v období posledních 14 dnů nesetkal s osobami, které byly pozitivně na covid-19 testovány.“

Rozhodnutí jednotlivých soudů vychází z doporučení ministerstva kvůli šířícímu se koronaviru. „Ministerstvo spravedlnosti nevydávalo centrální nařízení, jen doporučení soudům. Jednalo se obecně platná pravidla vyplývající z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Konkrétní opatření byla v působnosti předsedů soudů. Na konkrétním předsedovi senátu pak je, aby zhodnotil nemožnost účastnit se jednání kvůli kontaktu s covid-19,“ uvedl pro Echo24 mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Veřejnost by neměla být ohrožena na svých právech. „Pokud jde o veřejnost, neúčast konkrétní osoby z důvodů jejího kontaktu s covid-19 neznamená totéž co vyloučení veřejnosti z řízení. Na předsedovi senátu pak je, aby vyhodnotil, zda z tohoto důvodu jednání konat, či odročit,“ dodal Řepka.

Na formulář upozornil deník Echo24 čtenář. Ten se sám na praktiky obvodního soudu Prahy 8 ptal ministerstva spravedlnosti. „Odepření vyplnění formuláře může být na základě vyhodnocení příslušného zaměstnance soudu po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu důvodem k odepření vstupu do budovy. Dále bylo doporučeno, aby byl po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu zamezen vstup osobám vykazujícím zjevné známky respiračních onemocnění,“ napsalo ministerstvo v reakci.

Prohlášení musí podle ministerstva vyplnit také zaměstnanci soudu: „Formulář museli vyplnit i všichni zaměstnanci soudu. Současně bylo doporučeno, aby všichni předsedové soudních senátů byli s ohledem na předcházení riziku šíření infekce vyzváni k přehodnocení konání již nařízených jednání z hlediska jejich nezbytnosti (zejména běhu prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiných důvodů vyžadujících bezodkladné rozhodnutí soudu).“