Před aztéckou bránou Slunce v Hořovicích

GENIUS LOCI

Před aztéckou bránou Slunce v Hořovicích
Rod, kdysi vládnoucí v malebném Hesensku, žil v Hořovicích na zámku vlastně v exilu, neboť po prusko-rakouské válce 1866 jako spojenec Habsburků ztratil trůn a korunu. Takže ten honosný a nyní dobře opravený zámek je náhradní královský zámek hesenský. Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás