V Česku jsou tisíce lidí v nařízené karanténě. Její dodržování však nikdo nekontroluje

KARANTÉNA

V Česku jsou tisíce lidí v nařízené karanténě. Její dodržování však nikdo nekontroluje 2
Domov
Vojtěch Šeliga
Sdílet:

V karanténě je podle čísel z počátku srpna přibližně 4800 lidí. Přestože má poměrně volná pravidla, hrozí za její porušení pokuta až do výše tří milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví však přiznává, že hygiena a policie nemají takové kapacity, aby dodržování karantén důsledně kontrolovaly. Policie dodává, že se kontrol účastní pouze v ojedinělých případech.

V Česku je podle posledních aktualizovaných čísel z 2.8. v nařízené karanténě celkem 4790 osob. „Tento údaj je zároveň velmi dynamický, některé nařízené karantény jsou ukončovány, zatímco jiné začínají, zároveň denně přibývají nové případy onemocnění, které se zanáší do systému,“ uvedla pro Echo24 Renata Povolná za ministerstvo zdravotnictví.

Upozorňuje dále, že dodržování karantény kontrolují místně příslušné Krajské hygienické stanice. Za porušení nařízené karantény hrozí uložení pokuty až do výše 3 000 000 Kč. Ministerstvo však na svých stránkách přiznává, že hygiena nemá kapacita všechny kontrolovat: „Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.“

Na dotaz kolik kontrol proběhlo, oslovené hygienické stanice (Praha, Moravskoslezský kraj) od pondělí nereagovaly. Naopak policie ČR připustila, že kontroly probíhají pouze ojediněle. „My neudělujeme pokuty za nedodržování karantény. Zároveň ani neevidujeme počty kontrol, protože si je dělají hygienické stanice samostatně a my se účastníme pouze na základě žádosti a v ojedinělých případech (bez statistické evidence),“ uvedl pro Echo24 tiskový odbor policie.

Člověk může výjimečně ven i v karanténě

Pokud má člověk nařízenou karanténu, neznamená to automaticky, že musí být neustále doma. Existují výjimky, kdy může krátkodobě domov opustit. Pokud dotyčný žije sám a skutečně nemá příbuzné ani známé, kteří by mu mohli nakoupit či zajistit potřebné pohledávky, může využít donáškových či jiných distančních služeb. Pokud ani tyto služby nemůže využít, může si na krátkou dobu dojít například na nákup, nebo pokud má psa, tak ho vyvenčit. „Ale i v tomto případě apelujeme na to, aby byla dotyčná osoba maximálně zodpovědná vůči svému okolí, tzn. je třeba při vycházce používat roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě mýt ruce, a hlavně se nezdržovat v prostorech s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou (k nákupu, vyvenčení),“ vysvětlila Povolná.

Problematická je během karantény také otázka případných spolubydlících. Na to také odpovídají stránky ministerstva: „Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.“

Oproti dřívějšku se změnila také praxe v ukončování karantény. Člověk již nemusí mít negativní test, aby byl považován za vyléčeného. „Algoritmus byl aktualizován v souvislosti s doporučením WHO a také proto, že dostupná data a vlastní poznatky z ČR týkající se délky přežívání viru v nosohltanu pacientů ukázaly, že virus je životaschopný po dobu 8-10 dnů na sliznicích u většiny pacientů. Proto zejména pacienti s opakovaně prokazovanou PCR pozitivitou jsou sice laboratorně pozitivní, ale jedná se o záchyt mrtvého viru a pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní. V souladu s WHO tak Klinická skupina přistoupila k možnosti tzv. časové strategie, kdy je v rozhodování o infekčnosti pacienta klíčový časový faktor,“ uvedl profesor epidemiologie a člen Klinické skupiny Roman Chlíbek.

Ukončení karantény/izolace u kontaktů s nemocným COVID-19.
Ukončení karantény/izolace u kontaktů s nemocným COVID-19. Foto: Hygiena

Nově je u pacientů s déletrvající pozitivitou PCR testu provedena kultivace viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního. Pacient PCR pozitivní a bez klinických známek onemocnění (bezpříznakový pacient) má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu, a nově lze tuto izolaci ukončit bez provedení PCR testu.

Pacient PCR pozitivní a bez klinicky závažného průběhu, nicméně s příznaky onemocnění covid-19 má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu. Nově lze tuto izolaci ukončit po uplynutí min. 14 dnů, z toho musí být minimálně 4 dny bez klinických příznaků onemocnění covid-19. Za těchto podmínek se karanténa ukončuje bez PCR testu.

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články