Univerzita Palackého je bez rektora. Rezignoval i kvůli „šikaně, udávání a vyhrožování“

SPORY NA UNIVERZITĚ

Univerzita Palackého je bez rektora. Rezignoval i kvůli „šikaně, udávání a vyhrožování“AKTUALIZOVÁNO
Rektor UP Jaroslav Miller. Foto: Wikimedia Commons - Josef T. Němec
2
Domov

edi Echo24

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller upřesnil důvody své rezignace. Jde podle něj mj. o protest proti současným způsobům chování na akademické půdě. Hlavním důvodem je nesplněním slibu týkajícího se funkčnosti nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Rektor Miller rezignaci oznámil již ve čtvrtek večer na zasedání Akademického senátu UP. Důvody později upřesnil na svém blogu. Rektora v pátek v otevřeném dopise podpořili signatáři, mezi nimi především vědecké kapacity, které se mají stát součástí CATRIN. Dopis zveřejňujeme na konci článku.

„Mé rozhodnutí je rovněž výrazem protestu vůči způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů,“ uvedl rektor. Podotkl, že se toto dění bohužel odehrává za mlčení drtivé části akademické obce, která se jinak pyšní svou samosprávnou demokracií a akademickými svobodami.

Hlavním impulzem jeho odchodu jsou podle signatářů otevřeného dopisu obstrukce související se vznikem vysokoškolského ústavu UP, které vyústily ve zpochybnění memoranda děkanů, rektora a předsedy Akademického senátu UP s kolektivním ujištěním, že vysokoškolský ústav CATRIN bude plně funkční k 1. lednu 2021.

„Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM (Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů) a CRH (Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum), kteří jsou dlouhodobě psychicky ničeni, jsem považoval za posvátný,“ uvedl rektor. K tomuto kroku se rozhodl podle svých slov poté, co někteří signatáři minulý týden a na počátku tohoto týdne tento termín zpochybnili.

V otevřeném dopise jej podpořili signatáři, mezi nimi například vědci, jako je Pavel Hobza, Marián Hajdúch, Jaroslav Doležel, ale i ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík čí zástupci vědeckých pracovišť. Podle nich splnění rektorského slibu zabránily obstrukce ze strany přírodovědecké fakulty, od které se mají kvůli CATRIN odtrhnout dvě špičková vědecká centra.

Ve svém dopise apelují na vedení UP, aby dokončili jeho misi a umožnili plné fungování vysokoškolského ústavu od 1. ledna. „Po dvou letech jednání to považujeme za jedinou možnou cestu jak zabránit nevratným škodám na UP spojeným se ztrátou prestiže, důvěry studentů i veřejnosti, další polarizací akademické obce, ale i se ztrátou desítek akademických či vědeckých pracovníků, kteří službě UP věnovali velkou část svého profesního života,“ uvedli signatáři.

„Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého pracuje celá řada vědeckých osobností, které roli pana rektora vnímají odlišně,“ uvedl pro Echo24 Karel Lemr ml., senátor Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Doplnil, že na základě usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty byl těsně před rektorovou rezignací doručen senátu Univerzity podnět na jeho odvolání.

Kritici rezignujícího rektora mu vytýkali hned několik záležitostí. „Rektor porušil řád nakládaní s majetkem, když proti vůli děkana PřF (nesoucího hmotnou odpovědnost) zpřístupnil majetek PřF k užívání zaměstnancům CATRIN,“ upozornil například jeden z vyučujících univerzity Michal Botur. Podrobnější vyjádření Michala Botura naleznete zde.

Statut nového Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií s anglickou zkratkou CATRIN, který propojuje tři špičková vědecká centra UP, schválil Akademický senát UP 17. června, v platnost vešel v říjnu. Fungovat měl od ledna příštího roku, dosud se však dolaďovaly složité legislativní otázky kolem rozdělení majetku a přechodu zaměstnanců. CATRIN přebírá pod svá křídla dvě výzkumná centra přírodovědecké fakulty, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) společně s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a část Ústavu molekulární a translační medicíny, který je součástí lékařské fakulty.

Otevřený dopis akademické obci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 17. 12. 2020 jsme na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého (UP)
v Olomouci byli svědky rezignace rektora UP, prof. Jaroslava Millera. Během výkonu jeho rektorské funkce se UP zařadila mezi špičkové vědecky orientované univerzity v Evropě, navázala spolupráci s řadou předních světových pracovišť a absolventi i zaměstnanci UP mohou být na svou alma mater právem pyšní. Chceme proto touto cestou ocenit mimořádný přínos pana rektora pro rozvoj UP.

Profesor Miller svoji rezignaci odůvodnil nemožností naplnit dlouhodobou snahu vedení UP vytvořit vysokoškolský ústav CATRIN a umožnit jeho plné fungování od 1. 1. 2021, jak se s děkany všech fakult zavázal podpisem společného memoranda. Tuto situaci vnímáme jako důsledek účelové a dlouhodobé snahy zástupců Přírodovědecké fakulty UP znemožnit neustálými obstrukcemi a bez objektivní argumentace fungování vysokoškolského ústavu, o jehož vzniku rozhodl nejvyšší samosprávný orgán – Akademicky senát UP.

Jsme přesvědčeni, že prof. Miller nastolil správnou cestu směrem k vytvoření podmínek pro vědeckou excelenci, která obstojí v evropském měřítku, a učinil všechny požadované kroky pro legislativní a ekonomické vypořádání s dotčenými fakultami. Apelujeme na zástupce vedení UP, aby dokončili misi nastolenou panem rektorem a umožnili plné fungování vysokoškolského ústavu od 1. 1. 2021. Po dvou letech jednání to považujeme za jedinou možnou cestu jak zabránit nevratným škodám na UP spojeným se ztrátou prestiže, důvěry studentů i veřejnosti, další polarizací akademické obce, ale i se ztrátou desítek akademických či vědeckých pracovníků, kteří službě UP věnovali velkou část svého profesního života. Ještě jednou tímto vyjadřujeme poděkování prof. Millerovi za úctyhodný kus práce, kterou odvedl pro dobro všech členů akademické obce a rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci.

Pavel Hobza, nositel ocenění Česká hlava
Jaroslav Doležel, nositel ocenění Česká hlava
Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
Robert Kuropatwa, člen Správní rady UP
Milan Kolář, proděkan Lékařské fakulty UP
Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP
Michal Otyepka, ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)
Ivo Frébort, ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Pavel Banáš, prorektor UP
Jiří Lach, prorektor UP
Radek Zbořil, bývalý ředitel RCPTM
Pavel Anzenbacher, bývalý přednosta Ústavu farmakologie LF UP
Pavel Šaradín, politolog
Daniel Marek, politolog