Je zákaz Mariánského sloupu projevem svobody a sekularizace?

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Je zákaz Mariánského sloupu projevem svobody a sekularizace?
Mariánský sloup Foto: foto: Jan Zátorský
Názory čtenářů

Robert Troška

Sobota 15.srpna 2020 se zapíše do dějin naší země jako jeden z nejslavnostnějších dnů symbolizující navrácení křesťanských kořenů zpátky naší matičce Praze. Den, kdy arcibiskup Dominik Duka, primas
český požehnal Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.

Mariánský sloup provázejí od samého počátku neustálé protesty proti stavbě a existenci tohoto krásného díla, které se dají shrnout do dvou základních důvodů a na ty se chci zaměřit:
1. Požadavek sekularizace „Staromáku“
2. Triumf katolické církve a oslava habsburské moci

Sekularizace

S požadavkem na „sekularizaci Staromáku“ přichází prakticky celá levicová fronta včetně militantních protestantů. Pro upřesnění, nebavíme se o požadavku anarchistů na okamžité zbourání, jejichž militantní postoj ihned přetiskuje web veřejnoprávního rozhlasu, aby následně proběhla „odborná diskuze“.

Odpůrci si nestačili nastudovat nebo záměrně přehlédli princip fungování sekulárního státu. Jedná se o klíčové téma. Sekulární stát umožňuje svobodné vyjádření občanů včetně jejich náboženského přesvědčení za podmínky, že neomezuje svobodu vyznání jiných.

Sekularismus neznamená zákaz náboženského vyznání. Sekulární stát odděluje moc církevní od světské, ale povoluje náboženské projevy na veřejnosti včetně mariánských slavností. Pokud odpůrci považují za synonymum sekularity ateismus, pak se jedná o jasný argumentační faul. Kam vede čistý ateismus jsme se mohli přesvědčit v minulém století na komunismu i nacismu.
Mezi hlasateli tohoto demagogického nesmyslu se řadí vedle levice také nejmenovaný „konzervativní“ europoslanec z ODS, který si dokonce platil sponsorovaný příspěvek na Facebooku, kde svolával k protestu na den svěcení sloupu. Alespoň víme, co pan europoslanec ze svého platu za naše peníze řeší. Ale má konečně pro voliče téma a to se cení. V EU probíhá největší zadlužení v historii v částce „pouhých“ 750 miliard EUR, což je určitě podružné téma a jako předseda konzervativní frakce jej přece nebude řešit.

Demagogii dotyčný europoslanec ještě oslazuje argumentem o nebezpečí návratu monarchie. V překladu, bídní monarchisté chtějí uchvátit moc v naší zemi a nastolit nadvládu krutých Habsburků. Poohlédneme-li od volebních preferencí, kde na monarchisty vůbec nenarazíte, jde o krásné sci-fi, poněvadž drtivá většina z nás, příznivců Mariánského sloupu jsou stoupenci sekulárního státu a republiky s parlamentní demokracií.

Ještě malá poznámka k požadavku sekularizace Staroměstského náměstí. Pokud odpůrcům Mariánského sloupu vadí 20m 2 zastavěné plochy, což prý značně omezuje Staroměstské náměstí, jak se budou stavět k Husovu pomníku zabírající mnohonásobně větší plochu? Budou ho chtít z důvodu požadavku sekularizace také zbourat? Navíc Hus byl příznivcem mariánského kultu (to jsou paradoxy).

Triumf Panny Marie nikoliv habsburské moci

Argument poukazující na spojitost stavby Mariánského pomníku a popravy 27 protestantů na Staroměstském náměstí je také lichý. Habsburkové dovolili vystavět Mariánský sloup na poděkování Panně Marii po úspěšné obraně pravého břehu Vltavy před švédskými vojsky v roce 1648. Obránci se tehdy vroucně modlili k Panně Marii, která jejich modlitby vyslyšela a pravý břeh Vltavy tak zůstal ušetřen rabování a zabíjení.

Stavba Mariánského sloupu začala v roce 1650, kdežto poprava 27 pánů proběhla v roce 1621, proto nemá s Mariánským pomníkem nic společného, jedná se o dvě rozdílné události. Argumentovat příčinou souvislostí je něco podobného jako kdybychom dávali do spojitosti invazi v roce 1968 a rozdělení Československa v roce 1992. Jiní vládci (politici), jiná mezinárodní situace.
Ještě k samotné Bílé hoře, šlo o souboj mezi protestanty (hlavně německé) a katolíky (také většinou odjinud). Pokud by vyhráli protestanté, nejspíš bychom již dnes byli spolkovou zemí Německa. Mariánský pomník znamená naše symbolické usmíření s habsburskou dynastií (neplést s touhou po jejím návratu).

Hodně se opomíjí nesmírně důležitý faktor ohrožení Evropy islámskou agresí po celé 17. století, kdy byla zbídačená střední Evropa po vyčerpávající 30 leté válce permanentně ohrožována islámem, osmanskou rozpínavostí, kterou ukončila až porážka Osmanů ze strany Habsburků v památné bitvě u Vídně roku 1683 pod vedením polského krále Sobieského. Velký dík patří tehdejšímu papeži, který vytvořil Svatou alianci Poláků, Bavorů a Čechů. A mimochodem tolik oslavovaný Komenský byl dokonce ve své zášti proti Habsburkům šel tak daleko, že se chtěl spojit s muslimskými Osmany (Turky).

A ještě jedna podstatná maličkost, Mariánský pomník, jeho znovuobnovení vzniklo na základě iniciativy obyčejných lidí, nikoliv ze strany vedení církve, jak se někteří mylně domnívají. Zvláštní poděkování patří Spolku pro obnovu Mariánského sloupu a sochaři Petru Váňovi a dalším sochařům a dělníkům.

Přejme si, aby Mariánský pomník byl do budoucna symbolem smíření, pokory a duchovního prožitku. A vůbec to nejdůležitější, Mariánský pomník je pro všechny, nejen pro věřící. Jde o místo poděkování i proseb lidí, kteří si v životě procházejí různými strastmi a těžkostmi. Mohou sem zajít a prosit Pannu Marii nebo se pomodlit podle svého uvážení.

Video slavnostního dokončení Mariánského sloupu přikládám ZDE.

Foto: Týdeník Echo