Covid, uprchlíci a teď jádrové učivo. Učitelé chtějí víc času na změny ve výuce

STUDIUM V ČESKU

Covid, uprchlíci a teď jádrové učivo. Učitelé chtějí víc času na změny ve výuce
Nově navržené rozdělení učiva nedává podle odborníků z praxe smysl. Foto: Shutterstock
1
Domov

Echo24

Zástupci organizací sdružených ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV) mají výhrady k návrhu koncepce změny rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní školy. Například možnost rozdělení učiva na takzvané jádrové a rozšiřující je podle nich v rozporu s podporou individualizace výuky. V dokumentu je podle nich potřeba vyjasnit řadu detailů, a ministerstvo školství by proto mělo zvážit i prodloužení přípravy změn v učebních plánech. Vyplývá to ze stanoviska SKAV, o kterém informovala mediální zástupkyně konference Radka Hrdinová.

SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu progresivních změn ve vzdělávání. Sdružuje víc než 30 organizací, mezi nimi například Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, Českou středoškolskou unii, Jednotu školských informatiků, spolek Učitelská platforma nebo Ústav pro studium totalitních režimů.

Podle seskupení návrh koncepce revize vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání zatím nepřinesl jasné zadání pro úpravy v obsahu učiva a je ho třeba dopracovat. „Časový harmonogram nastavený ministerstvem k tomu ale nedává dostatek prostoru,“ uvedli jeho zástupci. Upozornili, že školství se nyní vyrovnává i s náročnou situací způsobenou epidemií covidu-19 a vlnou uprchlíků z Ruskem napadené Ukrajiny. SKAV proto ministerstvo vyzvala, aby prodloužilo čas na přípravu i zavedení změn v učivu.

Úřad již dříve uvedl, že by chtěl nový rámcový vzdělávací plán pro základní školy vydat v září 2023. První školy by podle něj mohly začít učit v září 2024, povinně postupně od září 2025. Ve všech ročnících by výuka podle nového programu měla být od září 2029. O nutnosti revize rámcových vzdělávacích programů se mluví zhruba od roku 2016. Základem pro úpravy učiva by měla být koncepce, jejíž návrh představili experti ministerstva letos v březnu. Sběr připomínek k návrhu uzavřel úřad minulý týden.

Zástupci SKAV se vyslovili skepticky mimo jiné k přínosu plánovaného rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející. „Podle našeho názoru je toto dělení v rozporu s podporou individualizace a dosahování vzdělávacího maxima každého jedince a tedy i pojetím na kompetencích postaveného kurikula,“ uvedli. „Jsme přesvědčeni, že RVP má obsahovat takové výsledky vzdělávání, které jsou významné a důležité pro všechny žáky, tedy že v tomto smyslu by měl být v RVP jen obsah jádrový,“ míní.

Za málo objasněné považuje SKAV také zavedení takzvaných uzlových bodů ve 3., 5., 7. a 9. třídě, ve kterých by se měly ověřovat výsledky vzdělávání. I to podle členů SKAV odporuje snaze o co největší individualizaci výuky. Za nešťastné konference považuje zrušení mediální výchovy, jejíž podporu ve vzdělávání bude podle organizací nutné dál pečlivě sledovat.

SKAV ocenila otevřenost procesu přípravy revize a to, že učební plány by do budoucna měly klást důraz hlavně na dovednosti, jako je schopnost učit se, řešit problémy, komunikovat či pracovat.