Kdo ukončí zdravotnickou diktaturu? Soudy nemají tanky, aby je poslaly na Úřad vlády

ECHOPRIME

Kdo ukončí zdravotnickou diktaturu? Soudy nemají tanky, aby je poslaly na Úřad vlády
Petr Arenberger se bezelstně přiznal k úmyslu vědomě vydávat nezákonná opatření (občané „musí mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud“), čímž si i on koleduje o stíhání pro zneužití pravomoci úřední osoby. V tomto ohledu je pro jeho nástupce Adama Vojtěcha absence lékařské odbornosti spíš výhoda. Foto: Profimedia.cz
2
Týdeník

Daniel Kaiser

„Dali nám velký kanon. A dali ho někomu, kdo má chuť střílet“ – tak hodnotí nejmenovaný soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) pandemický zákon, přijatý letos v únoru společně vládním táborem a mainstreamovou opozicí. Naposledy teď soudci vystřelili verdiktem, který ruší povinnost roušek v dopravě a uzavřených prostorách.

„Panda“ v březnu nahradila nouzový stav a místo sněmovny, která předtím vládě nouzový stav musela prodlužovat, a časem se jí nechtělo ani ho prodlužovat, ani rušit (obojím politické strany riskovaly přízeň části svých voličů), byla kontrolní funkce vyvedena z politiky na justici – přesněji k NSS.

Bylo to alibistické a ovšem právnicky chytré. Rozhodující tu byl paragraf 3 pandemického zákona: „Mimořádné opatření podle § 2 ministerstvo nebo krajská hygienická stanice nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. V odůvodnění mimořádného opatření podle § 2 se zohlední aktuální analýza epidemiologické situace onemocnění covid-19 a konkrétní míra rizika spojeného s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami a přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob.“

Důležité jsou tu tři pojmy: nezbytně nutný rozsah a doba; přiměřenost; odůvodnění. Odůvodnění NSS v nařízeních ministerstva zdravotnictví opakovaně postrádá. Proto ta nařízení ruší. K tomu, aby zkoumal, zda jsou vydána jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytnou dobu a jsou přiměřená, se tedy NSS zatím skoro ani nedostal, ačkoli zrovna u roušek by to bylo namístě. Úměrně tomu, jak se nákaza šíří méně než v době vydání, má být omezován i rozsah míst, kde je rouška povinná – aspoň takto „pandu“ chápou na NSS.

Celý si text Daniela Kaisera přečtěte na ECHOPRIME nebo v tištěném Týdeníku ECHO od čtvrtka na stáncích. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 199 korun za měsíc zde.

Foto: Echo