Petr Arenberger se bezelstně přiznal k úmyslu vědomě vydávat nezákonná opatření (občané „musí mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud“), čímž si i on koleduje o stíhání pro zneužití pravomoci úřední osoby. V tomto ohledu je pro jeho nástupce Adama Vojtěcha absence lékařské odbornosti spíš výhoda. -