Dvakrát měř, jednou řež

Dvakrát měř, jednou řežkomentář
Komentáře

editorial

Dalibor Balšínek

Je nakonec dobře, že výsledkem první přímé volby prezidenta je Miloš Zeman, který vládne ve svém druhém funkčním období. V plném rozsahu se tak odhalila odvrácená, ale reálná tvář sice možná dobře míněných nápadů vyvolaných mediálním tlakem, povzbuzovaným aktivisty všeho druhu, na zlepšení stavu věcí veřejných. Vůbec nemá smysl diskutovat o tom, že kdyby byl zvolen někdo jiný než Miloš Zeman, nedocházelo by k ohýbání ústavy, které sledujeme při současné vládní krizi. Zákony a normy mají být koncipovány tak, aby něco takového neumožňovaly, aby odolávaly hlavně extrémním situacím. Chyba ale není na straně autorů ústavy, ale těch, kteří ji zprznili úpravou a vytvořili prostor pro hybridní prezidentský systém.

Hysterie, kterou přinášejí takzvaně lepší řešení, lze docílit snadno. Dnes snad díky sociálním sítím ještě snadněji než kdykoli předtím, ale důsledky dobře míněných myšlenek jsou nakonec ještě mnohem horší a hůř se napravují. Je marné spílat Miloši Zemanovi, že ohýbá ústavu. Nechová se výrazně jinak než jeho předchůdci, jen bezohledně využívá prostor, který dostal jako přímo volený prezident. Navíc nemá silné soupeře, stojí proti němu druhá liga a premiér oslabený skandály a trestním stíháním svým a svých blízkých. Miloš Zeman svým jednáním vytváří precedenty pro své nástupce, a je tedy na zvážení, zda chceme prezidentský systém, jako je ve Francii nebo Spojených státech, nebo vládu politických stran. Ve svých důsledcích je jedno, který z nich to bude, ale hybrid je vždy polořešením a paskvilem, jenž nic dobrého nedává. Ostatně současný stav je výsledkem protikorupční hysterie, která přinesla nejen přímou volbu prezidenta do systému vládnutí politických stran, ale vynesla i Andreje Babiše, jako jednoho z aktivních aktérů kritizovaného systému, do čela vlády.

Dnes možná dvojnásob platí Dvakrát měř, jednou řež, protože pod vlivem pocitu – celkem i oprávněného – ohrožení nezávislého fungování justice se uvažuje o zvláštním postavení státního zastupitelství, jež by se mělo nově zakotvit, rozuměj zprznit, v ústavě.