Studie: V EU v roce 2017 žilo bez povolení až 4,8 milionu lidí, v Česku až 200 tisíc

Studie PEW

Studie: V EU v roce 2017 žilo bez povolení až 4,8 milionu lidí, v Česku až 200 tisícNOVÉ 3
Domov

Echo24

Mezi 3,9 a 4,8 miliony migrantů pobývalo na území Evropské unie a čtyř dalších evropských zemích v roce 2017 bez řádného povolení. Vyplývá to ze studie amerického výzkumného střediska Pew Research Center. Sedmdesát procent všech migrantů bez povolení k pobytu přitom žilo ve čtyřech zemích: Německu, Francii, Itálii a Británii. V Česku bylo podle studie bez řádného pobytové statusu před dvěma lety 100.000 až 200.000 imigrantů.

Výzkumníci z Pew Research Center do své studie zahrnuli údaje z osmadvaceti zemí Evropské unie včetně Česka a také čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO; Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). V EU na počátku letošního roku žilo přes 513 milionů obyvatel, v zemích ESVO dalších více než 14 milionů.

Ve srovnání s rokem 2014 podle studie počet migrantů, kteří v 32 evropských zemích žili nelegálně, vzrostl. Před pěti lety jejich počet Pew Research Center odhadoval na tři až 3,7 milionu. Oproti roku 2016 ale migrantů bez řádného povolení k pobytu naopak ubylo – tehdy jich podle studie na území EU a ESVO žilo 4,1 až 5,3 milionu.

Foto:

Peňásova kniha

V Česku se podle studie počet migrantů bez řádného pobytu pohyboval v roce 2017 mezi 100.000 až 200.000, stejně jako například v Rakousku, Řecku či Španělsku. V případě Slovenska, Polska či Maďarska hovoří odhad o méně než 100.000 migrantů. V Německu žilo bez povolení podle Pew Research Center mezi milionem a 1,2 milionu cizinců, v Británii 800.000 až 1,2 milionu, v Itálii 500.000 až 700.000 a ve Francii 300.000 až 400.000.

Za migranta „bez povolení“ studie považuje všechny žadatele o azyl, jejichž žádost ještě úřady nevyřídily, a také ty, jejichž žádost zamítly a nařídily jim danou zemi opustit. Kromě nich autoři studie zahrnuli do odhadů cizince, kteří na území 32 evropských států zůstali poté, co jim vypršelo řádné vízum, či ty, kteří hranice překročili nelegálně a nepožádali o žádnou formu legálního pobytu.

Budoucnost žadatelů o azyl, o jejichž žádosti se ještě nerozhodlo, považuje studie za „nejistou“, mimo jiné kvůli vysokému počtu zamítnutých žádostí. Proto tyto lidi do údajů zahrnula. Bez nich by byl počet migrantů bez řádného pobytového statusu na území EU a ESVO v roce 2017 nižší – mezi 2,9 a 2,8 miliony.

Třicet procent všech migrantů bez povolení k pobytu na území EU a ESVO pochází podle studie z oblasti Asie a Tichomoří, kam patří i Afghánistán, 23 procent ze zemí, které nejsou členy EU a ESVO, 21 procent ze zemí severní Afriky a Blízkého východu, 17 procent ze subsaharské Afriky a osm procent ze Severní a Jižní Ameriky. V roce 2017 tvořili většinu migrantů, jimž se studie věnovala, muži mladší 35 let.

Studie upozornila, že celkový počet lidí, kteří na území EU a ESVO pobývali před dvěma lety bez řádného povolení, odpovídá asi procentu populace. Ve Spojených státech jsou to tři procenta.

Foto:

30 let