VÝZKUM: Počty muslimů v Evropě v roce 2050: Jak se změní Česko?

Česko velký růst nečeká

VÝZKUM: Počty muslimů v Evropě v roce 2050: Jak se změní Česko?NOVÉ 4
Svět

mh

V roce 2050 by v Evropě mohlo být dvakrát více muslimů než v roce 2016. A to i kdyby se nyní zastavil příchod těch nových. Ukazuje to výzkum Pew Research Center. Největší nárůst pak hrozí Švédsku, kde by muslimská menšina mohla tvořit až třetinu celé švédské populace. Naproti tomu v Česku by se podle výzkumníků podíl muslimů během následujících let změnit téměř neměl.

Zatímco v roce 2016 tvořila podle údajů Pew Research Center muslimská populace v České republice 0,2%, o 34 let později by mělo jít maximálně o 1,2%. A to v případě, že se množství nově přicházejících muslimů v následujících letech nezmění.

Pew Research Center pracoval se třemi možnými vývoji růstu muslimské populace v Evropě. První varianta pracovala s okamžitým ukončením příchodu nových muslimských občanů, druhá varianta počítala, že se příchod nových muslimů značně omezí a poslední varianta pracovala s možností, že muslimů bude do Evropy nadále přicházet tolik jako v letech 2014 – 2016.

Pokud by se příchod migrantů nezpomalil, hrozil by největší nárůst Švédsku, kde by muslimská menšina mohla tvořit až 30,6% populace oproti 8,1% z roku 2016. Druhý největší podíl muslimů by pak měl Kypr (28,3%). U něj by šlo ale jen o menší nárůst, v roce 2016 tvořili muslimové 25,4% populace. O třetí místo by se pak přetahovaly Rakousko (19,9%) a Německo (19,7%).

Tuto variantu zobrazuje následující graf.

Muslims in the EU, Norway and Switzerland in 2050: high migration scenario

Celkový podíl muslimů v Evropské populaci by pak oproti 4,6% z roku 2016 mohl narůst na 7,4% (1. varianta), 11,2% (2. varianta) nebo až na 14% (3. varianta). Důvodem růstu i při totálním zastavení příchodu dalších muslimů je vyšší porodnost muslimských žen a nízký věk přicházejících muslimů.

Následující graf zobrazuje současný podíl muslimské menšiny v Evropě.

Muslims make up 4.9% of Europe's population in 2016

Pew Research Center je americká expertní skupina, která provádí průzkumy veřejného mínění, demografické výzkumy, analýzy obsahů a další výzkumy sociálních věd. Sami sebe označují jako politicky nezávislé a jejich cílem je informovat veřejnost o problémech, postojích a trendech, které formují svět.

Čtěte také: Muslimská zvířata chtějí zavraždit mého kamaráda Wilderse, burcuje Okamura

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.