Piráti a STAN připravili plán po bezpečný návrat žáků do škol

POLITICKÁ ARÉNA

Piráti a STAN připravili plán po bezpečný návrat žáků do škol
Návrat dětí do škol. Foto: Shutterstock
1
Politická aréna

Lukáš Bartoň

Pro děti, rodiče i učitele je distanční výuka stále velmi náročná, přestože v ní došlo od jara minulého roku k výraznému zlepšení. Dlouhodobé uzavření škol a omezení volnočasových aktivit má negativní dopady na psychiku dětí. Na související problémy poukazují psychologové i další experti, slýcháme to z terénu. Z posledních dat České školní inspekce navíc vyplývá, že nejsme v různé míře schopni zapojit do výuky přibližně 60 tisíc žáků: 10 tisíc žáků nám nadále zcela vypadává ze vzdělávání, dalších 50 tisíc žáků se nezapojuje do online výuky v důsledku nedostatečného technického zázemí nebo i klesající motivace.

To je alarmující a je třeba zajistit co nejdříve podmínky pro postupný návrat žáků do škol, aby se vše hladce spustilo ve chvíli, kdy pandemie začne polevovat. Ze strany vlády bohužel nevidíme žádný velký pokrok, společně se STAN jsme tak připravili vlastní plán návratu žáků do lavic,

Kromě již zmíněného testování je zásadní i posílení pravomocí škol v organizaci výuky, aby si vše mohly školy uspořádat podle lokální situace. A obecně tak, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Školy by tak měly prostor pro vlastní nastavení a úpravu mechanismů rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo venkovní výuky. Podobně klíčové je za nás rovněž urychlit očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol spadajících do rizikových skupin. Či vakcinovat tam, kde se počítá s výhledovým obnovením provozu škol. Zapomenout se nesmí ani na posílení distribuce ochranných pomůcek do škol.