Kalkulačka veřejných příjmů. Vypočítejte si dopady daňových změn

PŘÍJMOVÁ KALKULAČKA

Kalkulačka veřejných příjmů. Vypočítejte si dopady daňových změn
Národní rozpočtová rada zveřejnila novou kalkulačku příjmů. Foto: Shutterstock
Ekonomika

Echo24

Národní rozpočtová rada zveřejnila na svých internetových stránkách kalkulačku veřejných příjmů. Umožňuje rámcově simulovat očekávané rozpočtové dopady změn v nastavení hlavních parametrů nejvýznamnějších daní a pojistného v ČR. Cílem kalkulačky je přispět k racionalizaci debaty o případných úpravách nastavení daňového systému v Česku, kterou si vysoké deficity veřejných financí podle rady pravděpodobně vyžádají.

„Nástroj není učen k přesné predikci příjmů při alternativním nastavení daňového mixu, nýbrž k ilustraci potenciálu změn v daňových/pojistných sazbách řešit současnou fiskální nerovnováhu. Z tohoto důvodu také kalkulačka obsahuje řada modelových zjednodušení,“ uvedla rada.

Například změny v daňových výnosech jsou vypočítávány staticky a nezohledňují případné reakce ekonomických subjektů. Dále výnos spotřební daně z minerálních olejů je tvořen především výnosy spotřební daně z pohonných hmot. Proto je také podle rady tato položka modelována na základě efektivní sazby daně z benzínu a motorové nafty.

Základní nastavení kalkulačky podle rady vychází z platné legislativy a plánovaných příjmů sektoru vládních institucí pro rok 2021. Zdrojová data jsou převzata z ministerstva financí a Českého statistického úřadu.

Ze srpnové prognózy MF vyplývá, že veřejné finance letos skončí ve schodku 7,7 procenta HDP. Příští rok by měl schodek klesnout na pět procent. Klesat by měl i v dalších letech, a to až na 4,1 procenta v roce 2024. Loni deficit veřejných financí činil 6,1 procenta HDP. Podle nejnovější makroekonomické prognózy MF počítá se snižování strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, o 0,5 procentního bodu ročně.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Radě předsedá ekonomka Eva Zamrazilová.