Stát umetá cestu Agrofertu k dotacím. Babiš ho neovládá, napsalo ministerstvo úředníkům

Babiš a střet zájmů

Stát umetá cestu Agrofertu k dotacím. Babiš ho neovládá, napsalo ministerstvo úředníkůmNové
Domov

Karolína Vaverková

Definitivní verdikt Evropské komise, zda premiér Andrej Babiš (ANO) je, nebo není ve střetu zájmů a zda holding Agrofert získává dotace podle pravidel, přišel z Bruselu v pátek. Verdikt ještě večer nebyl známý. Stát ale začal umetat cestu koncernu k získávání dotací i přes obavy ze střetu zájmů. Na ministerstvu zemědělství vzniklo stanovisko, že Babiš Agrofert neovládá. Dokument, který má deník Echo24 k dispozici, byl poté rozeslán úřadům, které spadají pod ministerstvo.

Nejdříve platební agentura SZIF v uplynulém týdnu uvedla, že začne znovu proplácet původně pozastavené dotace. Tedy ty schválené za období mezi únorem 2017, kdy premiér Babiš vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem. Tehdy začalo platit evropské nařízení o střetu zájmů. Agentura to vysvětlila tím, že dle ní neexistuje legitimní právní důvod pro zadržení peněz a chce se vyhnout případné žalobě Agrofertu.

Do toho přišel server iROZHLAS se zprávou o nových pravidlech pro zemědělské dotace z národních zdrojů, na které se od nového roku nebude vztahovat zákon o střetu zájmů. „Kritici z protikorupčních organizací v tom vidí prostor k obcházení zákona,“ uvedl server.

Na začátku příběhu je ale dopis, který má deník Echo24 k dispozici, v němž státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta vedoucím resortních organizací ministerstva zemědělství v podstatě sděluje, jak mají k dotacím pro Agrofert přistupovat. Respektive jim sděluje stanovisko a doporučení k otázce výkladu ustanovení zákona o střetu zájmu.

„Jeho text vychází z aktuálního právního stavu, přičemž nejen v případech složité majetkové struktury obchodní společnosti doporučuje, aby byl využíván institut čestného prohlášení, kterým by obchodní společnost deklarovala, že není obchodní společností, na kterou dopadá zákaz účasti v zadávacím řízení dle zákona o střetu zájmů,“ uvedl k tomu mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Sixtův dopis byl napsán 6. listopadu.

Čestné prohlášení ale v tomto případě nestačí dle advokátky Anny Dolejské, která v minulosti zpracovala pro opoziční Piráty analýzu ke střetu zájmů členů vlády. „Zadavatel je povinen zjistit skutečného majitele, čestné prohlášení nestačí,“ uvedla pro Echo24 Anna Dolejská.

„Dokonce ve chvíli, kdy společnosti ze skupiny Agrofert tvrdí a uvádí ve svých čestných prohlášeních jako skutečného majitele svěřenského správce Zbyňka Průšu, není možné považovat tuto informaci za dostatečnou či pravdivou, když podle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se má za to, ze skutečným majitelem ve svěřenském fondu není pouze svěřensky správce, nýbrž i zakladatel a obmyšlený, v obou případech Andrej Babiš. V takovém případě je společnost ucházející se o zakázku ve střetu zájmů,“ dodala advokátka.

Ministerstvo se opírá o rozhodnutí Středních Čech

V dokumentu, který státní tajemník Sixta rozeslal, se v závěru píše, že „v současné době nejsou známy žádné konkrétní skutečnosti, které by byť jen naznačovaly, že navzdory uvedenému právnímu základu zakladatel (svěřenských fondů, tedy Andrej Babiš – pozn. red.) fakticky ovládá dotčené svěřenské fondy či obchodní společnosti, které se účastní zadávacích řízení v gesci resortu MZe.“

Foto:

Printscreen z dokumentu, zaslaného státním tajemníkem Janem Sixtou vedoucím resortních organizací Ministerstva zemědělství. Foto: Echo24

Ministerstvo dále odmítá, že by zakladatel svěřenského fondu mohl fond ovládat. A to dokonce ani přes to, že může kdykoli vyměnit správce fondu. Ani to dle stanoviska ministerstva zemědělství není „s to naplnit pojem ‚ovládání‘ ve smyslu zákona o střetu zájmů“.

Ministerstvo se opírá spolu s dalším o rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten nedávno pravomocně zastavil přestupkové řízení s Babišem pro podezření z porušení zákona o střetu zájmů. Opačně dvakrát rozhodl Městský úřad v Černošicích, Babišovi chtěl za porušení zákona uložit pokutu 200 tisíc korun.

Foto:

Printscreen z dokumentu, zaslaného státním tajemníkem Janem Sixtou vedoucím resortních organizací Ministerstva zemědělství. Foto: Echo24

Státní tajemník Sixta působí na ministerstvu zemědělství od roku 2018. Před tím byl tři roky na ministerstvu financí pod tehdejším šéfem státní kasy Babišem.

Foto:

Vy dáte dárek, my dáme dárek.

Čekání na audity

Česko v pátek obdrželo výsledné znění první auditní zprávy Evropské komise k otázce střetu zájmů premiéra. Podle pracovní verze uniklé do médií, která se týká regionálních fondů, má Babiš na Agrofert stále vliv. Česko by kvůli tomuto střetu zájmů při čerpání fondů mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš dlouhodobě odmítá, že by ve střetu zájmů byl, a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podobně jakékoliv pochybení odmítá i holding Agrofert.

Podle serveru Neovlivní.cz, který je údajně se zprávou obeznámený, závěr auditu premiéra nepotěší. Naznačil tak, že audit se od svého původního stanoviska v předběžné zprávě příliš neodchýlí

Druhý audit, který se zabývá zemědělskými dotacemi, ještě dokončen není. Zástupci SZIF o něm v lednu budou jednat v Bruselu s Evropskou komisí.

Dále čtěte: Největší firma Agrofertu přestala vynášet, propadla se do červených čísel

Agrofert získá pozastavené dotace. Zemědělský fond se tím chce vyhnout žalobě holdingu