1 Pobyt Čechů v nemocnicích

Češi zůstávají v nemocnici nejdéle z EU, říká unijní statistika. Lékaři však oponují

NOVÉ

Témata: , , ,

Češi tráví v průměru nejdelší dobu v nemocnici ze všech občanů členských zemí Evropské unie. Vyplývá to ze statistiky za rok 2016, kterou zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého Češi v strávili na nemocničním lůžku necelých deset dní. Podle lékařů je však skutečná doba hospitalizace kratší, statistika navíc nepracuje se srovnatelnými údaji u jednotlivých zemí – zatímco české nemocnice byly hodnoceny včetně dlouhodobých hospitalizací, některé země naopak poskytly údaje pouze o akutní péči.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je do české statistiky zahrnuta i dlouhodobá péče. „Výsledek zprávy Eurostatu mě překvapil, ale je třeba se zamyslet nad tím, co vše je v té statistice zahrnuto, protože podle zveřejněných údajů je tam zahrnuta nejen akutní péče, ale i následná a dlouhodobá péče, což samo o sobě prodlužuje uváděné průměrné hodnoty,“ řekl pro ČTK k výsledkům Česka ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Některé státy podle něj v údajích dlouhodobou péči zahrnutou nemají, což výsledky zkresluje.

Na odlišná data poskytnutá některými zeměmi poukazují jak samotní statistici, tak lékaři. „Ty údaje jsou naprosto nesmyslné a svědčí o diletantismu tvůrců takové ‚statistiky‘,“ uvedl pro deník Echo24 prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Pokud se v některé zemi započítává např. tzv. jednodenní chirurgie do lůžkové péče, pak vám to průměrnou délku hospitalizace zkrátí. Stejně tak vám průměrnou dobu hospitalizace zkrátí, když vyloučíte psychiatrickou péči a lůžka následné péče,“ doplnil šéf komory.

„Dále platí, že větší vypovídací hodnotu než matematický průměr má medián, tedy nejčastější hodnota,“ dodal Milan Kubek s tím, že se data liší i v jednotlivých statistikách, podle Ústavu zdravotnických informací například dosahovala průměrná doba hospitalizace Čechů včetně psychiatrické a následné péče 6,6 dní.

Nedostatečná kapacita domů pro seniory

S tím, že statistiku můžou odlišné údaje, které každá země zpracovává jiným způsobem, značně zkreslovat, souhlasí i předsedkyně Revizní komise České lékařské komory a místopředsedkyně Lékařského odborového klubu Jana Vedralová. „Podle mého názoru je v tom započítána především dlouhodobá péče, která je v rámci nemocnic a je to také důsledkem nedostatečného počtu lůžek v seniorských domech,“ uvedla pro deník Echo24 lékařka.

Podle ministerstva zdravotnictví je cílem celkovou dobu péče zkracovat. „Ale samozřejmě to nikdy nesmí být na úkor kvality péče o pacienta. Délku hospitalizací by měly primárně řešit zdravotní pojišťovny s poskytovateli zdravotní péče, ovšem ke snížení délky hospitalizací cílí a bude cílit i nový mechanismus DRG RESTART, který bude hradit péči tak, aby byla podpořena vyšší efektivita a aby pacient nebyl hospitalizován nadměrně dlouho, pokud to není nutné,“ uvedl pro deník Echo24 Jan Brodský z ministerstva zdravotnictví.

Nejméně času na lůžku tráví Nizozemci

Přes rozdílné interpretace dat je patrné, že Češi se v délce pobytu v nemocnicích řadí obecně v rámci Evropy k nadprůměru. V případě doby akutní hospitalizace je tomu naopak – kratší dobu než čeští pacienti v takovém případě tráví v nemocnici pouze Irové, Španělé, Lotyši, Švédové, Maďaři a Nizozemci.

V případě statistiky Eurostatu devět a více dní v nemocnici v roce 2016 pobývali také Chorvaté (9,3), Francouzi (9,1) a Němci (devět). Nejkratší dobu strávili v lůžkové péči v nemocnicích Nizozemci (4,5 dne), jejichž úřady nicméně do statistiky nezahrnují zařízení pro dlouhodobě nemocné, dále Bulhaři (5,3 dne) a Dánové (5,5 dne). Pro tři unijní země – Řecko, Maďarsko a Portugalsko – nejsou data k dispozici.

Ze sedmi zemí mimo Evropskou unii, jejichž data Eurostat rovněž zveřejnil, je situace v Česku srovnatelná jen s tou v Srbsku, kde byl v roce 2016 průměrný počet dní, který pacienti strávili v nemocnici na lůžku, rovněž 9,5. Vůbec nejkratší dobu podle statistiky strávili v nemocnici Turci – jen 4,2 dne.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Zdravotnictví je Titanikem české politiky. Pouhý populismus k záchraně stačit nebude

Týdeník Echo přináší nejdůležitější společenské události doma i ve světě, jedinečné komentáře, exkluzivní analýzy a rozhovory od uznávaných osobností. Je pro nás důležitý film, literatura, architektura, výtvarné umění a samozřejmě i historie.

Digitální Týdeník Echo + komentáře Echo24.cz

od 199 Kč

Získejte plnou verzi jedinečných komentářů, esejí, exkluzivní analýzy a rozhovory s inspirativními osobnostmi a další klíčové texty Echo24.cz

Více info

Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.