1 POLITICKÁ ARÉNA

Juncker urazil oběti komunismu

Účast předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera na slavnostním odhalení sochy Karla Marxe je pro mě neomluvitelné selhání. Juncker jím prokázal absolutní neznalost dějin, které jasně dokazují zhoubné důsledky Marxova učení a urazil tak oběti komunistického teroru. Proto jsou i jakékoliv pokusy o Junckerovu obranu a obhajobu zakladatele komunistických idejí předem odsouzeny k nezdaru.

V jedné diskuzi na sociálních sítí jsem si přečetl názor, že Karel Marx byl stejně upřímným reformátorem jako Mistr Jan Hus, ovšem jejich následní příznivci, tedy komunisté a husité, myšlenky svých zakladatelů zneužili a šířili je proti jejich vůli násilím. To je ovšem pravda pouze v případě Jana Husa, který se upřímně snažil napravit zlořády v katolické církvi, u Karla Marxe však nikoliv, ten totiž k použití násilí aktivně vyzýval.

Násilnické sklony této osobnosti dokazují jeho vlastní díla: „Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí,“ napsal Karel Marx v Manifestu komunistické strany již v roce 1848.

Ve stejném roce se pak duchovní otec komunismu vyjádřil velmi nenávistně vůči Slovanům pro Neue Rheinische Zeitung. Napsal na jejich adresu mimo jiné tato slova: „Je nutný nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně, nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce.“

Marxovi tedy nebyly represe a dokonce i vyhlazení celých skupiny obyvatel ničím nepředstavitelným. Logickým vyústěním jeho učení tak byly v celosvětovém měřítku teror a desítky milionu mrtvých lidí.

Duchovní otec socialismu ovšem selhal i jako filozof, protože základy jeho učení vycházely z mylné představy, že se životní úroveň dělníků bude postupně zhoršovat. To se ovšem ukázalo jako nesprávné už za jeho života. Již deset let po vydání Komunistického manifestu v roce 1858 se reálné mzdy pracujících v továrnách zvýšily o 40 % proti době jeho vytištění. On o tom věděl, ale tento rozpor neřešil.

Rovněž lidské kvality Karla Marxe byly velmi nízké. Platí na něj známé pořekadlo „káže vodu a pije víno.“ Ve svých dílech se sice zastával pracujících, jenomže služka v jeho domácnosti, se kterou měl dokonce později dítě, za svoji práci nedostávala výplatu, čili ji podle vlastních měřítek brutálně vykořisťoval. Nikdy také pořádně nepracoval a jeho rodina žila v bídě. Nechal se živit vlastní matkou a svým druhem – továrníkem Bedřichem Engelsem.

Tato fakta jsou dostupná a známá, tak se divím tomu, že se s nimi pan Juncker neseznámil. V každém případě by si měl uvědomit, že na takové akci nevystupoval jako soukromá osoba, ale jako zástupce Evropské unie, kterou tímto velmi poškodil.


Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.