Velké přesměrování. Britští konzervativci míří doleva

ECHOPRIME

Velké přesměrování. Britští konzervativci míří doleva
Boris Johnson si rád hraje na dělníka. Zde ve výkopu, během volební kampaně zase jezdil s bagrem. Foto: Foto: Profimedia.cz
Týdeník

Ondřej Šmigol

Nevidí se často, aby pravicový premiér musel přesvědčovat své okolí, že není komunista. Přesto britský předseda vlády Boris Johnson ve svém projevu, který přednesl 30. června ve městě Dudley, cítil potřebu zdůraznit, že „není komunista“. Tím však narážky na levicovou ideologii ze strany britských konzervativních politiků nekončí. Michael Gove, ministr pro kancelář kabinetu a kancléř lancasterského vévodství, ve skutečnosti superministr bez portfeje, ve svém proslovu 28. června pro nadaci Ditchley zase citoval italského marxistu Antonia Gramsciho.

Oba řečníci se odkazovali na amerického prezidenta F. D. Roosevelta a jeho plán ekonomické obnovy známý jako Nový úděl. „Pokud to zní jako Nový úděl, tak vše, co mohu říct, je, že to tak má znít a být, neboť to je to, co doba vyžaduje,“ prohlásil Johnson. „FDR dokázal zachránit kapitalismus, obnovit důvěru v demokracii, vlastně i rozšířit její panství, opravit reputaci vlády, nasměrovat svoji zemi na kurz zvyšující se prosperity a rovnosti příležitostí – a umožnil Americe povstat z dekády nebezpečí se systémem a společností, které jí svobodní občané zbytku světa záviděli,“ řekl Gove.

Přihlášení se k odkazu amerického válečného prezidenta sice není tak kontroverzní jako narážky na marxismus, nikdo nezpochybňuje Rooseveltovu zásluhu o vítězství ve druhé světové válce, s Novým údělem je to však složitější. Zvlášť pravicoví ekonomové jsou k němu kritičtí a tvrdí, že jeho podíl na zvládnutí velké hospodářské krize je přinejmenším pochybný. Hlavně byl založen na masivních státních intervencích, což by se straně Margaret Thatcherové mělo příčit.

Konzervativní strana však existuje od roku 1838, po celou dobu je jednou z hlavních britských partají, po dlouhá období u moci. Za tu dobu se proměnila mnohokrát, a to podle hesla Občas se věci musejí změnit, aby zůstaly stejné. Jedno takové přepólování nyní vidíme v přímém přenosu.

Celý text si můžete přečíst na EchoPrime. Nebo v tištěném vydání Týdeníku Echo. Předplatit si jej můžete zde.

Foto: Týdeník Echo