„Vysvětlete plošné prominutí daně z plynu a elektřiny.“ Otevřený dopis ministryni Schillerové

NÁZOR ČTENÁŘE

„Vysvětlete plošné prominutí daně z plynu a elektřiny.“ Otevřený dopis ministryni Schillerové
Ministryně financí Alena Schillerová Foto: Vláda ČR
1
Názory čtenářů

Olga Holubová

Otevřený dopis daňové poradkyně Olgy Holubové adresovaný ministryni financí Aleně Schillerové vychází v rubrice Názory čtenářů.

Vážená paní ministryně Schillerová,

ani ve Vašem Rozhodnutí o prominutí DPH z plynu a elektřiny (dále jen „Rozhodnutí“), a dokonce ani ve vysvětlující Informaci Generálního finančního ředitelství (dále jen Informace) jsem nenašla odpovědi na některé související otázky, jimiž si v posledních dnech lámou hlavu daňoví poradci a účetní, aby svým klientům celou věc správně vysvětlili. Naposled třeba na jednání odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. Závěry z tohoto jednání se neodvažuji publikovat. Jediné, co mohu o nich napsat, aniž bych byla nezdvořilá, je, že v řešení sporných otázek týkajících se DPH, nás nikam neposunuly.

A proto si troufám požádat Vás veřejně o odpovědi na klíčové otázky, které by dotčeným subjektům pomohly pochopit (a též prakticky uchopit) celou tuto kauzu.

1. DPH je daň harmonizovaná ve všech členských státech EU. Znamená to, že není-li výslovně povolena odchylka od standardních pravidel daných Směrnicí o DPH, musí členský stát postupovat dle této Směrnice. Nikde ve směrnici jsem nenašla možnost plošného prominutí daně z plynu a elektřiny. Moje otázka tedy zní, přehlédla jsem něco? Předpokládám, že jako vystudovaný právník víte, že český procesní předpis (daňový řád) v daném případě použít nelze. Příklad? Příště by jiný ministr financí svým rozhodnutím mohl zrušit uplatňování daně z přidané hodnoty komplet, třeba s poukázáním na vysokou inflaci, a to s nemožností demokratických institucí takové zvrácené rozhodnutí revokovat. Snad Vám tento příklad otevřel oči, pokud jste si myslela, že k rušení zdaňování daní z přidané hodnoty ministři financí členských států oprávněni jsou. Nejsou.

2. Nebo jste v rozporu se Směrnicí rozhodla vědomě a úmyslně? Bylo-li Vaše nezákonné rozhodnutí vědomé, znamená signál pro nás pro všechny, že netřeba lpět na dodržování pravidel? Přinejmenším, když jde o „dobrou věc“? Nebo je takové jednání vyhrazeno jen některým z nás/z Vás s odůvodněním, že Komise by asi nad takovou drobností přimhouřila oči? Pevně věřím, že doposud takové jednání tolerováno není, a že krácení rozpočtů EU (kam vybraná DPH z určité části náleží… a nevybraná tam tedy chybí) a zneužití moci úřední osobou se v civilizované zemi stále ještě řeší.

3. Proč Generální finanční ředitelství doporučuje plátcům dodávajícím plyn a elektřinu uvádět na daňový doklad „sazba 0 %“, jestliže zákon o DPH stanoví tři sazby daně, z nichž žádná není nulová?

4. Proč Generální finanční ředitelství tvrdí, že dodavatel plynu a elektřiny musí prominutí daně respektovat a uvede-li daň na daňový doklad a do přiznání, nemá odběratel nárok na odpočet daně na vstupu? Vždyť přeci Směrnice o DPH plátcům nárok na odpočet při splnění obecných podmínek umožňuje, jde-li o zákonnou daň. Hodláte plátcům upírat práva, která jim přiznává nadřazený předpis a jeho přímo aplikovatelné ustanovení?

5. Víte, paní ministryně, jak nákladná je úprava systémů, kterou budou muset dodavatelé plynu a elektřiny podstoupit kvůli dvěma měsícům prominutí DPH? Zaokrouhlím to: stojí to hodně.

Další otázky, jichž není málo, od vracení přeplatků původně zatížených daní v listopadu a prosinci, až po vymezení pojmu „plyn“, se snad podařilo objasnit v pořadí už druhé (šestistránkové) Informaci GFŘ, která kvůli nejasnostem Rozhodnutí musela být vydána. V odůvodnění Rozhodnutí píšete, že tento způsob pomoci potřebným preferujete na rozdíl od sociálních dávek pro jeho rychlost a jednoduchost. Ujišťuji Vás, paní ministryně, že rychlý a jednoduchý byl, jak je na první pohled zřejmé, jen pro Vás, nikoli pro nás ostatní. Celkově levnější a účinnější by bylo otištění přímo použitelného formuláře žádosti o dávku s příkladem pro vyplnění a dalšími (srozumitelnými!) instrukcemi v novinách, než způsob, který jste zvolila. Peníze by dostali jen ti, kteří je potřebují, nebyla by porušena platná pravidla a administrací by se zabýval stát, který má na to aparát, a nikoli soukromé subjekty. Holt práce kvapná málo platná. A když už jsem u pořekadel - není právník jako právník.

Autorka je daňový poradce a neprávník.